I det fynske folks tjeneste

Glamsbjerg Idrætsforening i fare

Glamsbjerg Idrætsforening risikerer at dreje nøglen om, for ingen vil besætte ledige poster i bestyrelsen. Det er et problem, der ses flere steder på Fyn. 

Aktiviteterne i Glamsbjerg Idrætsforening truet af manglende engagement

Både sekretær, ungdomsformand og formand, der er højgravid, træder ud af bestyrelsen for Glamsbjerg Idrætsforening.

Men indtil nu har ingen andre ønsket at overtage styret af foreningen. Heller ikke en skriftlig henvendelse til en række personer har givet pote. Næsten alle svarer, at de ikke har tid.

Sidste chance er en ekstraordinær generalforsamling i næste uge. Er der ikke nogen, der melder sig, må foreningen formentlig lukke og Glamsbjerg mister en vigtig social aktør i lokalsamfundet. 

Generelt problem

Glamsbjerg er langt fra ene om problemet, som forekommer over det meste af Fyn.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, er opmærksom på problemet og er ved at komme med tiltag, der skal afhjælpe problemet.