I det fynske folks tjeneste

Journalist er rystet over landsretsdom

Jørgen Dragsdahl fik krænket sin ære med beskyldninger om at have virket for KGB - men han taber retssag.

Journalist Jørgen Dragsdahl blev omfavnet af familiemedlemmer, da han i Østre Landsret fredag tabte injuriesagen mod professor Bent Jensen.

Han virkede rystet over resultatet, som er stik modsat af det, han opnåede i byretten i Svendborg. Her fik han straffet professoren for at have krænket sin ære.

- Det er en underlig dom, siger Dragsdahl.

- I mine øjne ophæver de den danske injurielovgivning, siger han.

- Øjensynlig er det sådan, at hensynet til ytringsfriheden kan dække over fremsættelse af en stribe falske påstande, siger han til pressefolkene efter dommen.

Kogt ned siger landsretten i afgørelsen, at professorens påstande om, at Jørgen Dragsdahl spredte desinformation og blev anset for at være en slags agent for den sovjetiske efterretningstjeneste, faktisk er ærekrænkende.

Men Jensen var berettiget til at buse ud med anklagerne i blandt andet Jyllands-Posten, fordi grundlaget var i orden - og fordi hensynet til ytringsfriheden i sager om stor samfundsmæssig interesse vejer tungere end hensynet til Dragsdahls privatliv.

Dragsdahl skal betale modparten 600.000 kroner i sagsomkostninger. Han kan ikke umiddelbart anke afgørelsen til Højesteret. Det kræver i givet fald en særlig tilladelse af Procesbevillingsnævnet.

Derudover må Jørgen Dragsdahl forholde sig til, om han har råd til en eventuel ankesag.

- Det er ikke kun et spørgsmål om ret eller uret, men også om økonomiske ressourcer, og jeg sidder ikke på nogen guldgrube, siger Jørgen Dragsdahl.

Jørgen Dragsdahls advokat, Henrik Holm Nielsen, har tidligere oplyst, at han har arbejdet over 1000 timer med sagen, siden ankesagen blev anlagt. I den oprindelige sag brugte han 1600 timer. Dragsdahls udgifter til advokat er under sagen løbet op i over 2,5 millioner kroner.