I det fynske folks tjeneste

Kræver sag om Højbjergbanen udsat

Fyens Motor Sport beder Odense Kommune udsætte en ventet afgørelse om Højbjergbanens fremtid, tirsdag, mens klubbens advokat ser på sagen.

Fortsat strid om motocrossbanen i Højbjerg i Odense

Klubbens anmodning kommer fordi der er udsigt til, at kommunens By- og Kulturudvalg tirsdag afviser at tillade en genåbning af banen.

Årsagen er, at Miljøcenter Odense mener, banen strider mod kommuneplanen for naturbeskyttelse.

Banen har været lukket så længe, at en genåbning vil være at anse for en nyopførelse og det er et brud på kommuneplanen, mener Miljøcenter Odense.

Fyns Motor Klub har siden banen blev lukket, arbejdet på at få den genåbnet.

Senest mener klubben at have lavet et projekt, der lever op til de fastlagte støjgrænser.

De sammenholder det med, Odense Kommune ikke har opfyldt et løfte om at finde en anden placering af banen i forbindelse med lukningen for 17 år siden. 

Klubben beder nu sin advokat vurdere sagen og anmoder derfor Odense Kommune om at udsætte behandlingen af sagen til hans vurdering er klar.