I det fynske folks tjeneste

Lavere brotakster betyder øget støj

Hvis brotaksterne falder vil det sandsynligvis betyde mere trafik på de fynske motorveje, og den kendsgerning har fået de fynske folketingsmedlemmer Lars Chr. Lilleholt (V) og Carsten Hansen (soc. dem.) til at reagere.

-

Hvis brotaksterne falder vil det sandsynligvis betyde mere trafik på de fynske motorveje, og den kendsgerning har fået de fynske folketingsmedlemmer Lars Chr. Lilleholt (V) og Carsten Hansen (soc. dem.) til at reagere.

De har kontaktet transport- og energiminister Flemming Hansen (kons.) for at minde ministeren om det løfte,  han gav til beboere langs motorvejen i det sydlige Odense. Den 29. januar lovede transportministeren nemlig, at beboerne kunne se frem til store ændringer af støjniveauet på strækningen. Blandt andet i form af støjdæmpende asfalt og et effektivt støjværn.  
-Vi håber, at du konstruktivt og hurtigt får skabt et økonomisk grundlag for den lovede løsning, således at vi undgår, at beboerne bliver sorteper i spillet om de nedsatte takster på Storebælt, skriver de fynske politikere i brevet til transportministeren.