I det fynske folks tjeneste

Mere forskning på OUH

Odense Universitetshospital er i front, når det gælder forskning. Trods sparetider afsætter sygehuset flere penge til forskning og har flere forskere ansat.

Behandling af nyresygdomme og leversygdomme, smertebehandling efter hoftebrud og anoreksi er bare nogle af de felter som forskere på OUH forsøger at finde ny viden om.

I år kommer OUH op på 137 ph.d.-studerende og det er tæt på målet om at have 140 i 2012. Antallet af videnskabelige publikationer er oppe på 500 og bevillingerne til forskning er steget med 40 millioner kroner de seneste år.

- Det er fremskridt, som kommer patienterne til gode. Det er dem, det handler om, og derfor har OUH også særligt fokus på den translationelle forskning, der kobler forskning og behandling i klinikken. Det er hensynet til patienterne og udviklingen af det høje behandlingsfaglige niveau, der gør, at området nyder så høj prioritet i en økonomisk presset tid, siger OUHs direktør Peter Frandsen.

Den øgede fokus på forskning er fastlagt i en forskningsstrategi for 2007-12, og allerede nu har OUH indfriet mange af målene i strategien.