I det fynske folks tjeneste

Naturfredningsforening byggede for højt i naturen

Danmarks Naturfredningsforening, der med stort held har bremset en lang række planlagte byggerier i natur og parker, har nu selv overtrådt reglerne for byggeri i naturen.

-

Danmarks Naturfredningsforening, der med stort held har bremset en lang række planlagte byggerier i natur og parker, har nu selv overtrådt reglerne for byggeri i naturen.

Det er et fugletårn ved foreningens ejendom nær Rebjerg Sø på Langeland, der ikke overholder reglerne. Fredningsnævnet havde givet DN tilladelse til at opføre tårnet, men nu viser det sig, at fugletårnet er blevet en halv meter højere end oprindeligt tilladt. 

- Jeg fik ikke krydstjekket tegningerne i forhold til tilladelsen, siger naturvejleder Marianne Krag Petersen til Fyns Amts Avis.

Foreningen vil nu ansøge Fredningsnævnet om dispensation til fugletårnet. Hvis fredningsnævnet afslår kan DN blive tvunget til at rive tårnet til 133.000 kroner ned igen.