I det fynske folks tjeneste

Rapport: Ny havn skal give halvtimesdrift mellem Langeland og Lolland

En såkaldt fremskudt havn skal reducere sejltiden på Spodsbjerg-Tårs-ruten fra 45 til 22 minutter.

00:58

Se interview med Karsten Pihl Lorentzen og borgmester Tonni Hansen herunder.

Visualisering af den fremskudte havn ved Tårs. Illustration: Sund & Bælt

1 af 2

Færgeruten Spodsbjerg-Tårs har i dag timedrift og en overfartstid på 45 minutter. Men nye beregninger viser, at en såkaldt fremskudt færgehavn ud for Tårs kan reducere overfartstiden til 22 minutter.

På finansloven sidste år blev der afsat en million kroner til en undersøgelse af projektet.

Den nye rapport er netop offentliggjort, og selv om projektet ifølge beregningerne med et afkast på 3,6 procent ikke lever op til Transport-, Bygnings- og Boligministeriets krav om afkast, den interne rente, på minimum fire procent, så passer konklusionerne i rapporten rigtig godt ind i transportordfører Kristian Pihl Lorentzens (V) tanker for det sydfynske område:

- Det er klart, at det er lidt nemmere, hvis det er over fire procent, men det er ikke nogen show-stopper, at det ligger på en tre-fire procent her. Specielt ikke hvis vi har et overordnet politisk hensyn, der hedder, at vi vil have et sammenhængende Danmark, der er i bedre balance. Det er en politisk stillingtagen, om man vil afvige fra kravet. Jeg synes, at det her er et vigtigt projekt.

- Vi får et land, som hænger bedre sammen, når der kommer en forbindelse fra Fyn ned over Tåsinge og Langeland og til Lolland.

- Det er meget vigtigt for den del af landet, der kommer mere med og får mere vækst. Der kommer en langt kortere rejsetid og det betyder, at området kommer til at hænge bedre sammen - også for dem der skal over vandet for at pendle til og fra arbejde.

- Så vi får en meget mere sammenhængende region og dermed bedre vækst, bedre bosætning og så videre. Så det betyder noget for infrastrukturen og for kortere rejsetider, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Sejltid på 22 minutter

Formålet med en fremskudt havn er at opnå halvtimesdrift for færgeoverfarten mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på det vestlige Lolland.

Det forudsætter ifølge rederiet Danske Færger A/S (Langelandsfærgen), at sejltiden reduceres til 22 minutter plus en vendetid for færgen på otte minutter.

Danske Færger har tidligere vurderet, at den ændring kræver, at afstanden mellem havnene reduceres til 8,9 kilometer. Alt sammen fremgår af den nye undersøgelse, som Sund & Bælt med hjælp fra eksterne konsulenter har lavet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Rapporten og dens konklusioner bringer glæde på Langeland, hvor borgmester Tonni Hansen (SF) kan se store perspektiver i at forbedre forbindelsen med Lolland, Falster og Sjælland.

- For os vil det betyde, at vi kommer tættere på Lolland og det arbejdsmarked der er på Lolland, de uddannelsesmuligheder der er på Lolland, vores erhvervsliv vil - specielt når Femern-forbindelsen kommer - have meget lettere ved at komme til Tyskland. Og så har vi hele turismedelen, så det er en RIGTIG god nyhed for Langeland.

 

Læs også Finanslov '19: Sådan rammer pengene Fyn

 

04:22 Luk video
02:40 Luk video