I det fynske folks tjeneste

Nyt sundheds-projekt for unge i Middelfart

Nyt projekt i Middelfart skal hjælpe unge, der ikke er i uddannelse.

Omring 20 unge fra Middelfart får hjælp i nyt sundhedsprojekt.

Middelfart Kommune har netop fået penge fra Sundhedsstyrelsens satspulje til fremme af sundheden blandt de unge 16-19 årige, der er udenfor uddannelsessystemet.

Projektet løber over de næste tre år, og til august bliver der ansat en projektleder i sundhedsafdelingen.

På Produktionsskolen bliver det etableret et motionsrum, og i ungdomshuset Walker skal etableres nye former for fritidstilbud til de unge. Det skal blandt andet fokus på rygning og brug af rusmidler.

Formålet med projektet er at få flere unge igang med en uddannelse.
Middelfart Kommune vurderer, at der ud af en årgang i kommunen på ca 400 unge er under 20 unge, som ikke kommer i gang.