I det fynske folks tjeneste

Olav de Linde køber pakhuse på Odense Havn

Byggefirmaet Olav de Linde, Århus har aftalt med Fyns Andels Foderstof, FAF, at købe en række pakhuse i den indre Odense Havn. Dermed er pakhusene sikret bevarelse.

Et af de solgte pakhuse i Odense Havn

Det er området mellem Havnegade og Østerkaj, skraveret med rødt, som Olav de Linde har købt

1 af 6

Danner buffer-zone mellem havn og boliger

Samtidig har Odense Havn indgået en lejeaftale af grunden på mindst 30 år med Olav de Linde for at sikre muligheden for at udvikle pakhusene, oplyser Odense Kommunes Kommunikation.

Pakhusene ligger i et område, som Odense Havns bestyrelse har udpeget til at adskille det kommende boligområde fra selve havneområdet.

Området kan bruges til ikke-forurenende erhverv som butikker, kontorer eller café.

Anvendelse endnu ukendt

Olav de Linde har ikke lagt sig fast på, hvad bygningerne skal bruges til.

Hans plan er at renovere bygningerne, så de stadig fremstår som pakhuse, men indrettet med moderne installationer og smukke rum.

- De er meget smukke med flotte trækonstruktioner, jern- og betonsøjler og højt til loftet, siger Olav de Linde.

Olav de Linde ejer en stor del af det tidligere Thrige Titan, hvor han står bag den kommende Bazar Fyn - et koncept, han har haft stor succes med i Aarhus.