I det fynske folks tjeneste

Sportseliteklasser stoppes i folkeskolen

Idrætsskolerne må fremover ikke oprette særlige klasser for elitesport med optagelseskrav til børnene, fastslår undervisningsministeren. Det rammer flere fynske skoler.

02:55

1 af 2

Det er slut for folkeskolen med at oprette eliteklasser for børn med særligt sportstalent.

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) oplyser, at hun tager en afgørelse til efterretning fra Statsforvaltningen i Region Syddanmark, der har erklæret det ulovligt, at Vestervangsskolen i Esbjerg har opereret med optagelseskrav til 7.-9. klasses-elever i særlige elitesportsklasser.

Det er i strid med folkeskoleloven, der ikke tillader opdeling af eleverne i specifikke klasser efter evner eller forudsætninger.

- Regeringen vil gerne give kommunerne større frihed til at organisere deres skolevæsen. Men vi har ikke planer om at ændre på principperne om den udelte folkeskole, siger undervisningsministeren.

Over 10.000 danske skoleelever går på landets 34 såkaldte idrætsskoler. Langt de fleste af eleverne dog på 1.-7. klassetrin, hvor der ikke er særlige adgangskrav. 25 af idrætsskolerne operer dog med optagelseskrav for ældre elever og berøres hermed at Statsforvaltningens og undervisningsministerens afgørelse.

Hjallelseskolen rammes

På Fyn berører det blandt andet Hjalleseskolens eliteklasser.

- Vi vil rette os efter ministerens afgørelse, og nu må vi så drøfte med skoleafdelingen, hvilke tilbud vi så kan give til eleverne, siger Keld Gantzhorn, der er viceinspektør på Hjalleseskolen.

Ifølge Team Danmarks formand, Carl Holst (V) - som også er formand for regionsrådet i Region Sydjylland - vil det være et stort tilbageslag for bestræbelserne på at opmuntre børn til elitesport, at skolerne nu får forbud mod at stille adgangskrav.

Loven må ændres

Undervisningsministeren slår på, at hun har nedsat en såkaldt talentarbejdsgruppe, der skal komme med forslag til også at styrke talenterne inden for boglige fag inden for folkeskolens rammer.

- Talent, motivation og engagement smitter. Så når jeg derfor vil støtte talenterne i fællesskab frem for at oprette særlige skoler, er det fordi, det vil løfte hele klassen både fagligt og socialt, siger Tina Nedergaard.

På Fyn håber Keld Gantzhorn dog at loven vil blive ændret.

- Jeg tror at både elever, skoler og Team Danmark vil arbejde for at eliteklasserne kan blive lovliggjort, siger Keld Gantzhorn.