I det fynske folks tjeneste

V vil sænke høj afgift på biobrændstof

Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt er parat til at omlægge energiafgifterne, så der kommer højere afgift på de mest forurenende brændstoffer. Dermed er der håb forude for et stort biogasanlæg på Ærø.

-

Energiafgiften på miljøvenligt biobrændstof er for høj og bør sænkes, fastslår Venstres energiordfører, Lars Chr. Lilleholt.
- Vi må erkende, at de høje danske energiafgifter på biobrændsler er en hæmsko for udviklingen af miljøvenlige brændstoffer som f.eks. ethanol og rapsolie. Derfor er det nødvendigt at reducere afgifterne, så biobrændstoffer bliver konkurrencedygtige med almindelig benzin og diesel, ellers har de ikke en chance for at komme ind på markedet, siger Lilleholt.

Baggrunden er oplysninger om, at planerne om et stort EU-støttet biogasanlæg på Ærø til 60 millioner kroner risikerer at lide skibbrud, hvis ikke energiafgifterne sættes ned. Anlægget skal fremstille gas til elsektoren og brændstof til biler af gylle, husholdningsaffald og slam.

Energiafgiften er den samme på en liter miljøbelastende benzin og en liter bioethanol. Hele energiafgiftsområdet trænger til et hovedeftersyn, mener Lars Chr. Lilleholt. /ritzau/