Gartners forsvarer: - Poul kan blive straffet for noget, han vil blive frikendt for om få måneder

Dømt og straffet for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven. Men frikendt til september. Det kan ifølge gartner Poul Ribers forsvarer blive resultatet af, at Poul Riber mandag stod tiltalt i en straffesag. Sagen bliver nemlig afgjort før en civil retssag om samme emne til september.

Mandag stod gartner Poul Riber tiltalt ved Retten i Odense for flere overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven, spildevandsloven og affaldsloven. Anklagemyndigheden ved Fyns Politi kræver Poul Riber idømt en bøde på ikke mindre end 760.000 kroner.

Poul Riber nægter sig skyldig, og har omvendt stævnet Odense Kommune for uretmæssigt at have fået forbud mod produktion på sine 10.000 kvadratmeter væksthuse i Stige.

Oprindeligt skulle straffesagen først have været afgjort efter, at Poul Ribers stævning mod Odense Kommune var afgjort til september. Men Retten i Odense fremrykkede pludselig straffesagen, og ifølge gartnerens forsvarer, er det i strid med god retspleje og kan blive et problem for retssikkerheden.

- Det er en bagvendt proces. Anklagerne og dokumentationen er næsten identisk i de to sager, og Poul Riber risikerer at blive dømt for noget nu, som han vil blive frikendt for til september i en civil retssag, lød det fra forsvarer Anders Lylover Jensen.

Strid om nedsivning

Anklagerne mod Poul Riber kommer efter, at Odense Kommune fra 2021 og indtil 2023 gennemførte flere tilsynsbesøg på Gartneriet Poul Riber i Stige ved Odense.

Kommunen oprustede miljøindsatsen over for gartneribranchen efter at TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende i efteråret 2021 havde sat fokus på, at flere års indsats for at begrænse udledningerne af pesticider ikke havde haft den store effekt.

Ifølge kommunen har Poul Riber gjort sig skyldig i at lade vand med pesticider sive ud på jorden, og for i flere tilfælde at have haft en skødesløs omgang med kemikalier og planteaffald.

Om artiklen

Tilsynsbesøgene endte med, at Odense Kommune gav gartneriet et driftsforbud i april 2023.

Poul Riber så sig ikke i stand til at indrette sit gartneri efter de retningslinjer, som Odense Kommune krævede, og han besluttede derfor at afvikle sin 26 år gamle virksomhed.

- Det er rigtigt, at der var vand på jorden i mit gartneri. Det kan ikke undgås, men vi har med flere undersøgelser dokumenteret, at vandet kun er i overfladen og ikke siver ned i jorden, lød det fra Poul Riber.

Poul Ribers forklaring blev støttet af formanden for Dansk Gartneri, Mikael Petersen, der var indkaldt som vidne.

- Ingen har kunnet fortælle os, hvad nedsivning er, og i Dansk Gartneri kan vi ikke leve med, at vand på jorden bliver betragtet som nedsivning, sagde Mikael Petersen, der mente, at Odense Kommunes linje over for gartnerierne er politisk motiveret.

Vidne: Vådt over det hele

Odense Kommune mener omvendt, at når vand, der er brugt i produktionen i et gartneri, bare rammer jorden, er der tale om nedsivning.

- Der var vådt over det hele, da vi var på tilsynsbesøg. Det var især under bordene, hvor der var rigtigt fugtigt, og vi vurderede, at der var tale om nedsivning. Den vurdering har Miljøstyrelsen ikke haft indsigelser mod, sagde Mads Meilhede fra Odense Kommune, der deltog i flere tilsynsbesøg hos Poul Riber, og derfor var indkaldt som vidne i sagen.

Mads Meilhede fortalte også, at der i et returkar hos Poul Riber var fundet seks kemikalier, som kun må anvendes i lukkede systemer. Han vurderede ikke, at gartneriet i Stige var et lukket system, da vandet kunne ramme jorden.

Poul Riber og Dansk Gartneri mener derimod, at gartneriet kan betragtes som lukket, da vandet via slanger og kondensrender langs glassene bliver opsamlet i væksthusene, og dermed kan kemikalier tilladt til lukkede gartnerier også anvendes hos Poul Riber.

Afviser problem i rækkefølgen

Senioranklager ved Fyns Politi Stefan Kristensen argumenterede for, at der var tale om et åbent væksthus, og at der derfor var sket nedsivning af ulovlige pesticider hos Poul Riber.

- Både Landbrugsstyrelsen og Poul Meilhede fra Odense Kommune har forklaret, at der er tale om et åbent væksthus, da systemet kan blive brudt.

- Ifølge Miljølovgivningen skal vi passe på miljøet, og det har Poul Riber ikke gjort, da utætte slanger og kondensrender har ført til nedsivning af vand, der kan være skadeligt for planter og dyr, sagde Stefan Kristensen.

Anklageren mener heller ikke, at det er et problem, at straffesagen bliver afgjort før den civile sag anlagt mod Odense Kommune af Poul Riber er afgjort.

- Det havde måske været rart at få afgjort den civile sag først, men der er tale om en teknikalitet, der ikke bør få betydning, da bevisbyrden i straffesager ofte er større end i civile retssager, siger senioranklageren.

Omvendt advarede forsvareren mod at idømme Poul Riber en straf nu. Han argumenterede for frifindelse, fordi der ikke er ført bevis for miljøovertrædelser. Subsidiært mente han, at Poul Riber skal "frifindes for tiden", hvilket betyder en frifindelse indtil den civile retssag er afgjort.

- Hvis Poul Riber bliver dømt nu, men får medhold i den civile sag, så står Retten i Odense med en sag, hvor retten har underkendt sig selv, sagers Anders Lylover Jensen.

Dommen i straffesagen falder tirsdag den 21. maj.

Oversigt

    Oversigt