Slots-afgørelse vækker bekymring om turister - men drøm om lynbyggeri lever fortsat

Venstres Erling Bonnesen beder nu kulturminister Joy Mogensen udfærdige en anlægslov for Nyborg Slot.

Kulturminister Joy Mogensens udspil om en revision af museumsloven for at redde Nyborgs 351 millioner kroner dyre slotsprojekt, møder nu også kritik fra Fyns største konferencehotel, Hotel Nyborg Nyborg Strand.

- Projektet er nu udsat i det uvisse. Nu kommer vi til at afvente en revision af museumsloven. Det handler om arbejdspladser. Projektet er megavigtigt for at understøtte handlen i Nyborgs bymidte, og her på Nyborg Strand ville det gavne os i sommersæsonen, siger direktør Jan Grimstrup Larsen, der også er formand for Nyborgs turistforening.

Det er skønnet, at 100.000 turister vil lægge vejen forbi det ombyggede og nyrenoverede slot.

Tirsdag nedsatte ministeren en arbejdsgruppe, der inden oktober skal komme med forslag til, hvordan museumsloven kan revideres, så fremtidige projekter får lettere ved at blive gennemført på områder med fredede fortidsminder.

Men det er ikke godt nok, mener Venstres folketingsmedlem Erling Bonnesen. Der bør vedtages en anlægslov, så slotsprojektet kan gennemføres hurtigst muligt, mener han.

Ny lov

Onsdag morgen henvendte han sig til Joy Mogensen med et ønske om, at hun formulerer en anlægslov, der kan speede processen op, så slotsprojektet kan færdiggøres.

- I Folketingets kulturudvalg er der et flertal bestående af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Radikale for en anlægslov. Og socialdemokraterne har jo selv været med til at vedtage en anlægslov for Statens Naturhistoriske Museum i København. Jeg kan ikke se den store forskel i forhold til Nyborg Slot, siger Erling Bonnesen.

Han mener, at en revision af museumsloven er en unødig forsinkelse af projektet.

Samme synspunkt gav Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og museumsdirektør fra Østfyns Museer, Erland Porsmose, tirsdag udtryk for. 

For selv om en ny museumslov formentlig kan være klar til vedtagelse i maj næste år, skal parterne bag Nyborg Slot så til igen at søge dispensation til slotsbyggeriet, men denne gang efter en ny og formentlig mindre restriktiv lov.

Udskældt klagenævn

Det er dog stadig uklart om og hvordan, der så kan klages over en ny dispensationsafgørelse. Og hvem, der skal behandle den. 

For kulturministerens arbejdsgruppe skal også se på etablering af et helt nyt klagenævn i stedet for det udskældte Miljø- og Fødevareklagenævn, der forkastede projektet med stemmerne fire til tre.

Kulturminister Joy Mogensen.

Joy Mogensen oplyste tirsdag til TV 2 Fyn, at hun ikke kan konstatere et flertal for en anlægslov, og at hun ikke mener, at sagen kan sammenlignes med Statens Naturhistoriske Museum, der er vedtaget med en anlægslov.

Det synspunkt deler Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær.

- Man kan ikke sammenligne de to projekter. Hvis man vedtager en anlægslov i forbindelse med Nyborg Slot er det et vidtgående indgreb, hvor man jo så tilsidesætter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Den samme problenstilling har man ikke i forhold til Statens Naturhistoriske Museum. Hvis vi skal bruge en anlægslov til Nyborg Slot mener jeg derfor, det kræver en meget bred politisk tilslutning. Det er ikke mit indtryk, at der har været et bredt politisk ønske om en anlægslov, siger Kasper Sand Kjær.

Frustrationer

Han forstår godt frustrationerne i Nyborg med udsigten til yderligere forsinkelse af projektet, der har været mere end ti år undervejs.

Det ombyggede slot skulle have åbnet i december 2020, men åbningsdagen er senest i beregninger fra Slots- og Kulturstyrelsen udskudt til 2024.

- Jeg anser dog ikke drøftelserne om en anlægslov for afsluttet. Jeg synes, det er brandærgerligt, at projektet er sat på pause, og vi skal da have belyst om en anlægslov betyder, at man kan komme hurtigere i gang. Nu er der i første omgang bred tilslutning til en ændring af museumsloven, siger Kasper Sand Kjær.

Erling Bonnesen oplyser til TV 2 Fyn, at Venstre selv vil fremsætte forslag om ny anlægslov for Nyborg Slot, hvis Joy Mogensen ikke vil gøre det.

Ifølge Socialdemokratiets ordfører er det et forslag , man så i givet fald vil kikke på med interesse.