Nyborg Slot-udspil: Kulturminister vil ændre museumsloven

Joy Mogensen nedsætter hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at lempe reglerne i forhold til at bygge på fortidsminder. Men anlægslov ikke i spil.

Kulturminister Joy Mogensen (S) offentliggjorde tirsdag morgen det længe ventede udspil om Nyborgs slotsprojekt til 351 millioner, der er gået i stå.

I første omgang skal en hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe træde sammen og inden udgangen af september komme med et forslag til ændring af museumsloven, og herefter vende tilbage til ministeren med sine anbefalinger.

Joy Mogensen vil også have et forslag til afskaffelsen af det meget udskældte Miljø- og Fødevareklagenævn, der med stemmerne 4-3 forkastede slotsprojektet, der har været ti år undervejs.

I stedet skal et særligt klagenævn behandle sager på kulturarvsområdet.

Generelt skal arbejdsgruppen se på og komme med forslag til bedre muligheder for at bygge på fortidsminder og fortidsminder i brug.

Flere sager på vej?

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til ændringer i museumslovens bestemmelser om beskyttede fortidsminder, der vil muliggøre ”fysiske formidlingstiltag”.

- Det drejer sig blandt andet om bebyggede fortidsminder, som for eksempel bebyggede voldsteder og forsvarsanlæg, hvor Slots- og Kulturstyrelsen kan være nødt til at håndhæve en generel streng praksis, selv om det i visse tilfælde ikke er nødvendigt i forhold til det konkrete fortidsminde, fordi fortidsmindet enten er i anvendelse eller er omfattet af en bebyggelse, der ikke har relation til det historiske anlæg, hedder det.

Det var netop med henvisning til, at området ved Nyborg Slot er et fredet fortidsminde, at klagenævnet stoppede projektet.

Ifølge ministeren risikerer man at få flere sager som i Nyborg med det stigende antal fortidsminder, der dukker op fra 1. og 2. verdenskrig.

Derimod er der ikke lagt op til at gennemføre projektet i Nyborg med en anlægslov, som ellers har fyldt meget i den politiske diskussion i Folketingets kulturudvalg, og som der tilsyneladende har været flertal for at få gennemført.

Da Miljø- og Fødevareklagenævnet den 17. december sidste år trak stikket til Nyborgs 351 millioner kroner dyre slotsprojekt, var der politisk landesorg i Nyborg.

Rekonstruktionen og nybyggeriet på byens gamle kongeslot og forventningerne om en turiststrøm på 100.000 gæster om året var med ét skudt ned.

Og fortvivlelsen blev kun større, da det efterfølgende viste sig, at der heller ikke kunne skaffes adgang til den gamle kongefløj, som byggede på, at det oprindelige slotsprojekt blev gennemført.

Tilbage på skinner

Siden har der været heftig politisk aktivitet for at få projektet ”tilbage på skinner igen”, som kulturminister Joy Mogensen udtrykte det.

For ikke alene har Realdania Fonden og A. P. Møller Fonden skudt flere hundrede millioner kroner i projektet.

Det har staten selv og Nyborg Kommune også.

Nyborg Slot er i øjeblikket lukket for offentlig adgang. Det nye slotsprojekts udstillingsbygning skulle nemlig have været ny adgangsportal til hele slottet.

I marts afleverede Slots- og Kulturstyrelsen fire forslag til kulturministeren med, hvilke løsninger, man kunne forestille sig, hvis ikke det nuværende projekt kan gennemføres.

Den billigste løsning – bygningen af et trappetårn, så der atter kan komme gæster ind i den gamle og allerede eksisterende hovedbygning - ville koste 35 millioner kroner og kunne stå færdigt i 2025.

Et andet projekt var at bebygge det område ved slottet, hvor der tidligere lå en nu nedrevet garnisons-bygning. Bygningen ville kunne indrettes til café med køkken, toiletter og garderobe - et projekt til 75 millioner kroner.

Men i første omgang skal et udvalg altså vende stenene og rapportere tilbage til Joy Mogensen.

UDVALGETS MEDLEMMER

Oversigt

    Oversigt