I det fynske folks tjeneste

Kom lettere i gang i Assens

Den 1. maj bliver det nemmere for virksomheder at komme i kontakt med Assens Kommune. Her kan de nemlig henvende sig til ErhvervsKontakten, som vil hjælpe dem gennem sagsforløbet.

Assens KOmmune lever aktivt op til sin vision om at skabe vækst med Erhvervskontakten, siger borgmester Finn Brunse (S).

- Når vi i Assens Kommune har en vision om blandt andet at skabe vækst, så gør vi også noget aktivt for at leve op til den vision. Og her er virksomheder - nye såvel som allerede eksisterende - et vigtigt middel til at nå målet. De er med til i sidste ende at skabe øget udvikling og bosætning i kommunen. Derfor har vi oprettet ErhvervsKontakten, siger borgmester Finn Brunse (S).

Filosofien bag den nye satsning er, at sagsbehandlingen er hurtig, effektiv, velkoordineret og imødekommende, når en virksomhed henvender sig til kommunen.

Virksomhederne skal have konstruktivt modspil fra de medarbejdere, de får kontakt til, og der vil ikke være et afslag uden en dialog om begrundelsen og mulige alternativer.

- Erhvervskontakten er den indgang til kommunen, som mange lokale virksomheder har efterspurgt. Det ønske har vi lyttet til, for kommunen skal ikke være en forhindring eller uoverskuelig instans, men derimod en aktiv medspiller i målet om at skabe mere vækst i kommunen, siger Thomas Barfoed, direktør for By, Land og Kultur.

Medarbejdere med overblik

Seks medarbejdere sidder på skift klar ved mail og telefon, og det er én af disse medarbejdere,?virksomheden vil blive koblet på, når der ringes ind med spørgsmål.

På den måde kan sagerne blive behandlet i deres helhed, hvor én medarbejder har overblikket.

- Der skal rigtig mange kompetencer i spil, når en virksomhed henvender sig til ErhvervsKontakten. Dén af de seks medarbejdere, som er kontaktperson den uge, kan måske godt besvare simple, konkrete spørgsmål med det samme, men i de fleste tilfælde vil det blive nødvendigt at inddrage andre medarbejdere. De seks medarbejdere har et bedre overblik over kommunen som organisation, end virksomheden har, og derfor kan de sikre, at den rette faglighed kommer i spil. Og virksomheden skal ikke selv tage kontakt til de forskellige afdelinger, siger Thomas Barfoed.

Der er ikke sat nogen konkrete mål for, hvornår ErhvervsKontakten er en succes, men hvis virksomhederne oplever, at de får god og hurtig service, vil det være et mål i sig selv. Det vil der løbende blive fulgt op på.