Borgmestre: Det er en ommer, transportminister

Borgmestrene i Nyborg og Slagelse vil have transportminister Ole Birk Olesen til at trække sit forbud mod broløb på Storebælt tilbage.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) og Slagelses borgmester Sten Knuth (V) er mildt sagt utilfredse med transportminister Ole Birk Olesens beslutning om at lukke Storebælt for broløb i fremtiden.

De to borgmestre henvender sig nu til Ole Birk Olesen for at få omgjort ministerens beslutning om at lukke for fremtidige motionsløb.

Nyheden om ministerens beslutning kom frem i går, da arrangørerne af broløbet oplyste, at det er sidste gang løbet afholdes den 9. september i år.

- Vejdirektoratet har indført en strammere praksis for afholdelse af arrangementer på centrale strækninger på motorvejsnettet. Det sker på baggrund af en generel stigning i motorvejstrafikken og konkrete erfaringer fra bl.a. Lillebælt Halvmarathon i maj, hvor der opstod timelange køer for trafikanterne. Jeg bakker op om den nye linje, fordi det er vigtigt at opretholde fri passage mellem landsdelene og på andre centrale strækninger, og jeg har meddelt Sund & Bælt, at tilsvarende praksis gælder for de faste forbindelser – herunder Storebæltsbroen. Der vil dog være mulighed for dispensation i helt særlige tilfælde som for eksempel etaper af Tour de France Grand Depart i Danmark, skriver transportminister Ole Birk Olesen(LA).

Især Dansk Folkepartis folketingsmedlem Kim Christiansen har været stærk kritiker af løbene, der afholdes hvert tredje år.

Arrangørerne af cykelløbet Århus-København, der afholdes til september næste år har fået en lignende henvendelse fra ministeren.

Det er en beslutning, som arrangørlederen Jens Veggerby er meget utilfreds med.

- Danmark elsker at kalde sig et cykelland nummer 1. Vi har arbejdet intenst på løbet i 2018. Det ser nu ud til at være spildt, siger Veggerby til TV2.

Sund &Bælt oplyser, at det kun er motionsløbene over Storebælt, der rammes.

 
 

Oversigt

    Oversigt