Nyt videnscenter om brug af træ: Vi skal bygge klogere

I et nyt videnscenter om træ til 20 millioner kroner skal studerende, forskere og branche blive klogere på træ.

Træ bliver en mangelvare, så det bliver nødvendigt at bygge klogere. Derfor har en bredt sammensat gruppe inden for træbranchen og –videnskaben taget initiativ til et nyt lærings- og videncenter.

- Vi skal ikke bare bruge løs, for træ er en knap ressource. Vi må ikke bygge sjusket, for byggeri med træ skal gennemtænkes på tværs af træbranchen, siger forstkandidat Ulrik Nielsen, der sidder i styregruppen bag centeret. 

quote Vi vil finde nye måder at skabe træ og ved på

Uffe Black Nielsen, arkitekt

Træerne er plantet og de første pavilloner er skudt op. Stedet kommer til at ligge i Øxenhaverne på Sydfyn og kommer til at bestå af fire bygninger. En ladebygning til studier og eksperimenter. En centerbolig til kurser og overnatning foruden en centerbolig og et væksthus til at opformere træer.  Der er åbent hus fra den 24.-26 september.

-Vi skal være de bedste til at pege på, hvordan man udvikler metoder til anvendelse af træ. Vi vil finde nye måder at skabe træ og ved på, siger arkitekt Uffe Black Nielsen fra styregruppen.

Større forståelse for træ

Målgruppen er forskere, arkitekter og ingeniører, håndværkere sammen med skoler og gymnasier. Centeret samarbejder med de førende forskere indenfor skovbrug og træteknologi foruden arkitektskoler og erhvervsskoler.

Træets Hus skal de på tværs af faggrupper udvikle og lære, hvordan man bruger de rigtige træsorter bedst muligt for at undgå at spilde den knappe ressource. 

Her skal tømrere lære, hvordan træ vokser. Ingeniører skal forstå, hvordan tømrerne arbejder. Og gymnasieelever skal som de kommende generationer få en forståelse for træ.

- Fra frø til tømmer vil vi skabe en dybere forståelse for træs egenskaber. Vi skal som samfund tænke i bæredygtig bosætning, og her er brugen af træ nok den vigtigste faktor i den grønne omstilling, siger arkitekt Uffe Black Nielsen.

Han har fået forhåndstilsagn om 4 millioner kroner til opførelse af den første af de fire bygninger. Samlet vil planerne koste 20 millioner kroner.

Verdens mest klimavenlige råstof

Træ er verdens mest klimavenlige råstof, blandt andet fordi det er CO2-neutralt. Træer fjerner nemlig CO2 fra luften, imens de vokser. Træet kan lagre CO2, og når det træ nedbrydes og for eksempel brændes eller rådner, så frigiver det den samme mængde CO2 igen, som kan optages af andre træer.

Træ er et naturligt og levende materiale, og man er derfor nødt til at være påpasselig med, hvad man udsætter det for. Det gælder både mens det gror, men også når man forarbejder det.

- Der er masser at grundlæring om træ, som vi mangler. For eksempel lærer de på maskinsnedkeruddannelsen om maskiner og it, men grundlæringen på træet mangler de, siger direktør Kim Axelsen fra P. A. Savværk i Korinth.

Efterspørgslen efter træ er stigende, og hos P.A savværk mener direktøren, at vi kommer til at skulle bruge meget mere træ i fremtiden.

-Fødekæden til træ er blevet glemt, for vi vil allesammen gerne have designerstole og trægulve. Men vi eksporterer 60 procent af træet fra Kina. Så vi skal plante og bruge mere lokalt træ, mener Kim Axelsen.


Kærligheden til træ skinner igennem i pavillonerne, som er eksperimenterende værker med trækonstruktioner. Centeret er omgivet af alle slags træer fra pil til birk og cedertræ Foto: Forstbotanisk Center Øxenhaverne
Kærligheden til træ skinner igennem i pavillonerne, som er eksperimenterende værker med trækonstruktioner. Centeret er omgivet af alle slags træer fra pil til birk og cedertræ Foto: Forstbotanisk Center Øxenhaverne

Fokus på lokal træproduktion

På videnscenteret vil de kigge på den lokale produktion af træ. For at kæde teori sammen med praksis er målet at besøge skove, savværker, udføre tests, eksperimenter og konstruktioner i stor eller lille skala på centerets værksted. 

Til dagligt vil en blanding af forskere og praktikere på længere eller kortere ophold udføre studier og eksperimentere eller modtage undervisning der. 

Syddansk Universitet og Københavns Universitet bakker op om centeret, hvor det bliver muligt for studerende og forskere at bo og arbejde i perioder, mens de laver projekter. 

-Hele forståelsen af, hvad træ er og hvad træ kan anvendes til, det tilbyder centeret, siger Uffe Black Nielsen fra styregruppen.

Styregruppen bag Træets Hus

Den første bygning bliver Laden, hvor der skal indrettes undervisningslokale og værksted. 

Når økonomien er på plads til det, er visionen senere at bygge en centerbygning til møderum og overnatning. I et kommende væksthus skal forstfolk eksperimentere med arter, der vokser hurtigt.  

Nu arbejder styregruppen på at kontakte interessenter i træbranchen for at finansiere resten af byggeriet og til udvikling af undervisningsforløbet.Oversigt

    Oversigt