I det fynske folks tjeneste

Skoler og børnehuse testet for radon: Forhøjet niveau 36 steder

Faaborg-Midtfyn Kommune har målt radon-niveauet på alle kommunens 44 skoler, daginstitutioner og børnehuse. 36 steder var niveauet af gassen for høj.

Faaborg-Midtfyn Kommune har blandt andet fundet for høje niveauer af radon på Tingagerskolen.

En måling har afsløret, at radon-niveauet er for højt i 36 ud af 44 skoler, daginstitutioner og børnehuse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunen har som en af de første kommuner i Danmark gennemført radonscreeninger i samtlige af Faaborg-Midtfyns institutioner, og resultaterne viser, at der 36 steder er målt radon på et niveau, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler lette forbedringer af bygningen.

Det skriver Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse. 

Læs også Kommune tjekker skoler for farlig luftart

Lokationer med forhøjet radon-niveau

Øhavsskolens SFO2 (Bangsbo), Faaborg
Brahesmindeskolerne – afd. Horne
Brahesmindeskolerne – afd. Svanninge Skole og Børnehus
Brobyskolerne - Afd. Allested-Vejle
Brobyskolerne afd. Pontoppidan, Broby
Broholm Børnehave, Broby
Broskolen afd. Bøgehøj, Årslev
Broskolen afd. Rolfsted Bøgebjergskolen, Vester Åby
Bøgehaven Børnehave Årslev
Børnehuset Damtoften Faaborg
Børnehuset Fjelleruphus, Ryslinge
Carl Nielsen Skolen, Nørre Lyndelse
Dagplejen-Degnemarken 12, Gislev
Espe Skole
Gl. Motorikken (legestue), Årslev
Heldagsskolen Vantinge
Håstrup Børnehave, Faaborg
Kahytten Børnehave, Ringe
Kaptajngården Børnehave, Broby
Kernehuset børnehave og vuggestue, Ringe
Kærnehuset (legestue), Kværndrup
Lundsbjerg Børnehave, Ferritslev
Mdvuns-huset, Vester Hæsinge
Myretuen, Broby
Nøddehøj Børnehave, Årslev
Spiren (legestue), Faaborg
Symfonien – Børnehuset, Årslev
Søagerskolen (Ungdomsskolen), Ringe
Tingagerskolen, Ringe
Toppen (SFO), Årslev
Tre Ege skolen afd. Kværndrup
Tre Ege skolen afd. Ryslinge
Vesterparkens Børnehave, Ringe
Øhavsskolen – afd. Svanen,
Faaborg Øhavsskolen – afd. Uglen, Faaborg
Se mere

- Screeningen var første etape, og vi forventede at måle radon på dette niveau, da Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i et område af Danmark med høj risiko for radon. Nu ved vi, hvor vi skal sætte ind, siger koncernchef i By, Land og Kultur, Christian Tønnesen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at kommunens bygninger kan forbedres gennem bedre ventilation og tætning af revner.

Ingen akut fare

Koncernchefen understreger, at radon-niveauet bygger på målinger over hele døgnet, og kontrolmålinger skal nu afsløre, hvor højt niveauet er i dagtimerne, mens børn, skolelærere og pædagoger opholder sig i bygningerne.

Radon-gasserne optages gennem indånding, men udgør ikke en akut sundhedsfare. Udsættes man for høje koncentrationer af radon over en lang årrække, øges risikoen dog for, at man senere i livet kan få lungekræft. 

- Det er helt trygt at opholde sig på alle skoler, daginstitutioner og børnehuse. Vi følger de officielle retningslinjer og de anbefalinger, vores tilknyttede eksperter kommer med. Og vi arbejder naturligvis på at få kontrolmålingerne i hus hurtigst muligt, så vi kan sætte ind dér, hvor der måtte være brug for det, forsikrer Christian Tønnesen.

Kontrolmålingerne foretages i vinterhalvåret, hvor radonniveauet i bygninger er højest. Prøverne begynder 1. oktober og forventes at være færdige i april næste år. 

Læs også Svendborg går til kamp mod radon

Radon

Gasarten radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden - typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Der findes radon i alle bygninger.
 
Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme.
Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.
 
Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.

Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune