I det fynske folks tjeneste

Strukturreform lukker bibliotek

Kommmune- sammenlægningen bliver et sort kapitel for mange fynske lokalbiblioteker. Nogen steder vælger politikerne helt at lukke de små afdelinger.

1 af 3

I Kværndrup har borgerne haft et bibliotek siden 1834, men nu er det snart slut.

- Det ligger jo i strukturreformen, at der skal foretages nogle rationaliseringer og Kværndrup Biblliotek ligger så tæt på Ringe, at der er mange i Ringe, der har længere til biblioteket end folk i Ryslinge, siger Søren Clemmensen(K), medlem af sammenlægningsudvalget i Ringe.

Farvel til lånere

Det er en rapport, som i besparelsernes navn peger på at Kværndrup skal lukkes. De knap 1000 aktive biblioteksgængere vil i stedet i stedet blive henvist til biblioteket i Ringe.

- Hver gang man lukker et bibliotek, så er der mange brugere man aldrig ser igen. Og jeg tror ikke på, at en 85-årig mand i kørestol vil tage til biblioteket i Ringe, siger Marianne Christensen, der er leder af Kværndrup Bibliotek.

Heller ikke den nuværende borgmester i Ryslinge kan forstå beslutningen om at lukke biblioteket i Kværndrup.

- Meningen med kommunalreformen var at man også skulle betjene yderområderne, og jeg synes at politikerne har et troværdighedsproblem, da en lukning af biblioteket i Kværndrup slet ikke blev nævnt i valgkampen, siger Gunnar Landtved(V), borgmester i Ryslinge.