Årslev Kommunalbestyrelse

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 15 pladser i Årslev Kommunalbestyrelse fordelt på følgende måde:


 

Parti

Antal stemmer

Mandater

 A (Socialdemokratiet)

 1.831

 6

 C (De Konservative )

 350

 1

 F (Socialistisk Folkeparti)

 383

 1

 V (Venstre)

 1.767

 6

 R (Borgerliste)

 420

 1


Af 6.539 vælgere stemte 5.140, heraf 5.028


 


Medlemmer i Årslev Kommunalbestyrelse:


A: Socialdemokratiet, 6 mandater *:


Hans Jørgensen
Borgmester, fmd. økonomiudvalget


Anne-Merete Mikkelsen
Overlærer, viceborgmester, Økonomiudvalget, Kultur- og Socialudvalget


Willy Hartmann Nielsen
Overvagtmester, Kultur- og Socialudvalget, Folkeoplysningsudvalget


Egon Schlosser
Virksomhedskonsulent, Økonomiudvalget, Kultur- og Socialudvalget, Folkeoplysningsudvalget


Finn Albrechtsen
Tagdækker, Teknisk udvalg, Børne- og ungeudvalget


Dorte Vogn
Svejser, fmd. Børn- ungeudvalg, Teknisk Udvalg, Folkeoplysningsudvalget


* Eva Horstman Pedersen forlod kommunalbestyrelsen efter et år og blev erstattet af suppleanten Finn Albrechtsen


 


F: Socialistisk Folkeparti, 1 mandat:


Hans Biering
Værkmester, Fmd. Kultur- og Socialudvalget


 


C: Konservative Folkeparti, 1 mandat:


Hans Pedersen
Civiløkonom, fmd. Teknisk Udvalg


 


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 5 mandater *:


Herdis Hanghøj
Sekretær, Økonomiudvalget, Kultur- og Socialudvalget, Folkeoplysningsudvalget


Henrik Jeppesen
Civiløkonom


Arne Knold
Dyrlæge, Økonomiudvalget


Verner Olesen
Entreprenør, Teknisk Udvalg, Børn- og Ungeudvalget (stedfortræder)


Henning Olsen
Murer, Kultur- og Socialudvalget.


* Venstre fik oprindeligt seks mandater ved valget i 1997. Hans Peter Larsen forlod Venstre i januar og sluttede sig i stedet til Borgerlisten.


 


R: Borgerliste, 1 mandat:


Egon Hansen
Koordinator, Børn- og Ungeudvalget (stedfortræder)


Hans Peter Larsen
Gårdejer, Økonomiudvalget, Kultur- og SocialudvalgetValgforbund 1997: S/SF og Kons./V
Konstituering 1997: samtlige undtagen V


 


Tilbage til hovedsiden om Årslev Kommune