I det fynske folks tjeneste

Bedre fynske sygehuse

De fynske sygehuse kan blive bedre. Forståelig information, færre fejl og bedre patientforløb er målet med en temadag i Odense i dag.

-

De fynske sygehuse kan blive bedre. Forståelig information, færre fejl og bedre patientforløb er målet med en temadag i Odense i dag.

262 ledende overlæger, oversygeplejersker og andre medarbejdere fra samtlige sygehusafdelinger på Fyn mødes tirsdag i Odense til en temadag om den såkaldte Danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsnet. Modellen skal sikre patienterne en bedre kvalitet i behandling og pleje.

- I den kommende tid skal vi arbejde meget mere med patientforløbene for at skabe gode oplevelser. Patienter og pårørende skal i stigende grad inddrages, og kommunikationen skal forbedres, fortæller konstitueret chefsygeplejerske Bent Schwartz, der er formand for Kvalitetsudvalget for det fynske sygehusvæsen.

En anden idé med kvalitetsmodellen er at patienterne skal have bedre mulighed for at få oplysninger om kvaliteten af det sygehus, de skal indlægges på.

Temadagen finder sted på Hotel H.C. Andersen i Odense tirsdag.