I det fynske folks tjeneste

Dagens gode nyhed: Influenzatilfælde er de laveste i årevis

I skyggen af corona-pandemien kan danskerne glæde sig over én ting. Der er meget få influenzatilfælde, viser nye tal fra Statens Serum Institut. Der har dog været 73 dødsfald indtil nu.

Modelfoto: Scanpix. Foto: Maria Hedegaard/Scanpix

Meget få fynboer og danskere har været ramt af influenza det seneste halve år. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut, der blev offentligjort fredag.

Siden influenzasæsonens begyndelse i uge 40 i 2019 og indtil i sidste uge var i alt 52.592 patienter blevet testet for influenza, hvoraf 7.449 patienter har fået påvist enten influenza A eller B.

Antallet af påviste influenzatilfælde er dermed væsentligt lavere end i både 2018/2019 og 2017/2018, som var to usædvanligt hårde sæsoner.

Analyserede tilfælde på landets mikrobiologiske afdelinger

Også antallet af patienter indlagt på hospital med influenza ligger stadig lavt.

I samme periode var i alt 2.128 patienter på hospital med påvist influenza, hvilket er det laveste antal set siden 2014/2015.

Til sammenligning var 7.191 patienter indlagt med influenza på det samme tidspunkt af den alvorlige influenzasæson i 2017/2018.

I den igangværende sæson er i alt 73 influenzarelaterede dødsfald blevet registreret blandt indlagte patienter, fremgår det af tallene fra Statens Serum Institut.

Influenza A med kraftige symptomer er den hyppigste og mest kendte. Influenza B's symptomer er ofte ikke så kraftige, og den ses typisk med fire-fem års mellemrum.

Seruminstituttet skønner, at de lave tal skyldes en kombination af en sen start på sæsonen, en relativt mild vinter og at influenzavaccinen har givet god beskyttelse i år.

Om influenza

Influenza er en typisk vintersygdom.

 

Den tilbagevendende vinterinfluenza kaldes sæsoninfluenza, og den optræder i bølger af seks-ti ugers varighed i perioden fra december til marts.

 

Et par gange i løbet af en tiårig periode kan influenzaforekomsten være markant højere end forventet, og så er der tale om en egentlig epidemi.

 

Under en sådan epidemi kan op til 20 procent af befolkningen blive ramt af sygdommen, og der ses typisk stigning i hospitalsindlæggelser og overdødelighed blandt de ældre og svækkede.

Selvom sæsoninfluenza vender tilbage hver vinter, bliver man ikke syg hvert år.

 

Undersøgelser viser, at voksne over 30 år typisk kun rammes af sengekrævende influenza sygdom cirka hvert femte år, hvorimod børn typisk rammes oftere. Det er i høj grad smitte blandt børn, der holder smitten i gang.

 

Kilde: Statens Serum Institut

Antallet af påviste influenzatilfælde i Danmark er tilmed faldet markant alene i de seneste to uger.

Altså samtidig med at samfundet indførte tiltag over for spredningen af ny coronavirus, som begyndte med virkning fra den 12. marts.

Til gengæld er der samtidig sket en stigning i antallet af patienter med influenzalignende symptomer, formodentlig til dels på grund af øget opmærksomhed på smitte med corona.

Det ser dog ud til, at antallet af disse henvendelser til vagtlæger og registreringer i Influmeter er ved at falde igen, oplyser Statens Serum Institut.

Det er meget usædvanligt at se så kraftigt et fald i positive influenzaprøver på så kort tid. Normalt aftager influenzaen mere gradvist i løbet af forårsperioden.

I det øvrige Europa har influenzaforekomsten været betydeligt varierende fra land til land.