De unge flytter fra Odense

Flere unge odenseanere end forventet flytter væk fra Odense. Derfor må kommunen nedjustere sine forventninger til befolkningsudviklingen. Samlet set vil antallet af odenseanere stige de kommende år.

Flere ældre i Fyns hovedstad

Flere unge odenseanere end forventet flytter væk fra Odense. Derfor må kommunen nedjustere sine forventninger til befolkningsudviklingen. Samlet set vil antallet af odenseanere stige de kommende år.

I år 2000 blev der 200 færre odenseaner mellem 25 og 39 år. Nettofraflytningen i den aktive aldersgruppe er større end forventet, og derfor må kommunen nedjustere sine forventninger til befolkningsudviklingen i den fynske hovedstad.

Den kedelige udvikling får borgmesterforvaltningen til at udarbejde en analyse over flyttemønstrene i kommunen, hvor der vil blive sat særlig focus på aldersgruppen 25-39 år.

Men trods den øgede fraflytning fra den erhvervsaktive aldersgruppe, så forventer kommunen at befolkningstallet i Odense vil stige fra 183.691 i år til 190.500 i 2015.

Især ældre odenseanere vil der blive flere af de kommende år, da Danmarks Statistik har ændret dødelighedsstatistikkerne.