Desperate efter ungdomsklub

"Der er allerede fire unge i byen, der går til psykologbehandling, men en stor gruppe af de unge skjuler deres sorg og desperation," siger Jørgen Malmgren, der i foråret startede en ungdomsklub i Brenderup.

Flere unge risikerer at begå selvmord

"Der er allerede fire unge i byen, der går til psykologbehandling, og en stor gruppe af de unge skjuler deres sorg og desperation," siger Jørgen Malmgren, der i foråret startede en ungdomsklub i Brenderup.
Problemet er, at Ejby Kommune ikke har givet penge til klubben, så den kører på total frivillig basis og risikerer at lukke, hvis der ikke bliver bevilget penge til huslejen.

Brenderup har på tre år mistet 9 unge.
Flere af dem er kørt galt i bil, og senest her i sommer begik 16-årige Mikkel selvmord, fordi hans bedste ven var blevet trafikdræbt og han ikke havde nogen steder at få bearbejdet sin sorg.

"Vi kan kun komme tæt på de unge, hvis de har et sted at samles, og det er det vi prøver med klubben," fortæller Jørgen Malmgren.

Karen Jensen, der er formand i social- og kulturudvalget i Ejby kommune er enig i, at der er behov for at få en ungdomsklub i Brenderup, men pengene i Folkeoplysningsudvalget var sluppet op, da klubben blev startet i foråret, og udvalget vil ikke lave en ekstrabevilling til klubben i år.
"Men ungdomsklubben er da velkommen til at søge penge i Folkeoplysningsudvalget næste år", siger Karen Jensen.