Det tredje spor skaber 1.000 nye fuldtidsstillinger om året

Udvidelsen af den Vestfynske Motorvej er en kæmpe gave til bygge- og anlægsbranchen. Branchen vurderer, at byggeriet af det tredje spor vil kaste op mod 1.000 nye fuldtidsstillinger af sig om året.

På Fyn er der flere asfalt- og entreprenørvirksomheder, som håber at få del i opgaverne på motorvejen i løbet af de næste år. Blandt andet Munck Gruppen, der har hovedsæde i Nyborg og var med til at anlægge store dele af motorvejen til Svendborg.

- Det kan komme til at betyde rigtigt meget. Vi har to fabrikker på Fyn, der laver asfalt, og vi er lige nu omkring 100 medarbejdere, der lægger asfalt, fortæller Hans Christian Munck, der er direktør for Munck Gruppen. 

Han vurderer, at hvis Munck Gruppen får del i opgaverne med at lægge asfalt på motorvejen, vil det kræve over 30 medarbejdere.

Største vejinvestering

I den netop vedtagne finanslovsaftale er der afsat 2,4 milliarder kroner til en udvidelse af motorvejen mellem Odense og Nørre Aaby fra fire til seks spor. Det er ti gange så meget, som det ville have kostet at bruge nødsporet som det tredje spor, der indtil fornylig var én af de løsninger, der var i spil. Det skaber glæde i entreprenørbranchen.

-  Det er den største gave til bygge- og anlægsbranchen i finanslovsaftalen, og det den største enkelte investering i vejinfrastruktur, der er besluttet siden valget i 2015, siger Henrik Friis, der er branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører.

Ifølge anlægsbranchen og Danmarks Statistik bliver der direkte skabt 450 fuldtidsstillinger og 460 indirekte stillinger gennem underleverandører og serviceydelser for hver milliard, der bliver investereret i nye anlæg. 

Ikke kun job til fynboer

- Da motorvejsudvidelsen på Vestfyn kommer til at koste 2,4 milliarder kroner, er det et rimeligt skøn, at motorvejsprojektet kommer til at beskæftige 800 til 1.000 fuldtidspersoner, når projektet er på sit højeste, lyder forudsigelsen fra Henrik Friis.

Men de mange nye stillinger betyder ikke nødvendigvis, at 1000 fynboer kommer i arbejde, lyder vurderingen på Fyn.

- Jeg tror, at der vil blive skabt mange fynske job i udgravning og flytning af jord. Det vil også betyde, at der bliver brug for fynske entreprenørmaskiner og chauffører, siger Claus Larsen, der er næstformand i Dansk Byggeri Fyn.

Anlægsarbejdet består af mange forskellige typer opgaver. Nogle opgaver er meget specialiserede, og alle opgaver vil blive udbudt i hele EU. 

- Det vil blive en blanding af lokal, landsdækkende og udenlandsk arbejdskraft. Vi så ved den første motorvejsudvidelse på Vestfyn, at der både polsk og italiensk arbejdskraft, siger branchedirektør Henrik Friis.

Men nogle af opgaverne kan ikke undgå at kaste fynske job af sig, og hos Munck Gruppen i Nyborg, håber de at få deres andel i de fynske job.

- Vi har indtil videre ikke set eksempler på, at det kan ikke betale sig at producere asfalt i udlandet og transportere det til Fyn, så her har vi en fordel, siger Hans Christian Munck.