I det fynske folks tjeneste

DMI varsler: Kraftig regn og skybrud på vej mod Fyn - igen

Det ekstremt våde vejr fortsætter torsdag, så du må hellere huske paraply og regntøj. Under artiklen får du gode råd til at sikre dit hjem.

Foto: Roland Petersen/Fynske Medier

Igen i dag er der er risiko for både skybrud og kraftig regn på Fyn. Det meddeler DMI torsdag morgen.

DMI varsler, at der stedvis kan falde mellem 30 og 50 mm regn. Der er desuden risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm regn på 30 minutter.

DMI varsler desuden regn, regn og mere regn i løbet af dagen - til dels med torden -, men solen vil formentlig også titte frem enkelte steder.

Temperaturerne  bliver mellem 15 og 20 grader og vinden bliver let til jævn mest omkring vest.

Når solen går ned

I aften og i nat bliver det efterhånden mest tørt og til dels klart vejr, med temperaturer på mellem 10 og 13 grader. Vinden bliver svag til let, efterhånden mest fra nordlige retninger.

Her skal du være opmærksom

Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter, hvor der således er risiko for akvaplaning, samt nedsat sigtbarhed.

Fakta om advarselskategorier

Dagens varsel fra DMI ligger i blå kategori.

Advarselskategorier angiver niveauet for DMIs varsel.
  • Blå = Risiko for voldsomt vejr. 
  • Gul = Voldsomt vejr. 
  • Orange = Farligt vejr. 
  • Rød = Meget farligt vejr. 
  • Lilla = Ekstremt Farligt vejr

Udover Fyn gældet varslet for Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, København og Nordsjælland, Østjylland, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.

Det skan du gøre når der er skybrud

Med skybrud hele dagen i dag, torsdag, og risiko for mere regn fredag vil mange boligejere få store udfordringer med de store mængder vand. 

Heldigvis kan man gøre rigtigt meget selv for at minimere eller helt undgå skader fra regnen.
Kristine Virén, der er formidlingschef i Bolius, Boligejernes Videncenter, har samlet nedenstående råd til under og efter skybrud.

- Det er alpha omega, at du selv er aktiv ved disse store regnskyl. Hvis du er heldig kan du med en lille indsats spare dages og ugers bøvl efter skybruddet har lagt sig. Selvom forsikringen skulle dække, så vil du jo helst undgå at rydde op, fjerne fugt fra kælderen og skulle bøvle med at købe nyt og få pengene tilbage.

1. Luk alle vinduer og døre, når der er varsel om skybrud. Er vand tidligere trængt gennem lukkede vinduer og døre i kælderen, kan sikre dem yderligere ved at skrue krydsfinerplader fast på ydersiden. Pladerne skal være så store, at de også dækker fugerne omkring.

2. Er der huller i ydervæggen på dit hus, der er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem af ved at skrue krydsfinerplader over åbningerne.

3. Prioritér indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi.

4. Undersøg, om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit. Gå tagbrøndene igennem og rens dem, hvis de er fyldt med blade og snavs.

5. Selvom du ikke kan nå at montere højvandslukke, kan du alligevel begrænse opstigende kloakvand.
 • Læg et stort stykke plast oven på gulvafløbet og læg sandsække ovenpå.
 • Læg derefter en krydsfinerplade oven på sandsækkene
 • Sæt en lægte i spænd mellem krydsfinerpladen og loftet
 
6. Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. 
Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet f.eks. kommer i kontakt med en rift på huden.

7. Meld skaden til forsikringsselskabet. Bed også om praktiske instrukser, f.eks. om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma.

8. Tag billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator.

9. Forsikringen vil aldrig straffe dig for at gøre alt, hvad du kan, for at begrænse skaden. 
Derimod vil forsikringen dække alle dokumenterede udgifter efterfølgende også til håndværkere og materiel der har at gøre med en decideret skadebegrænsende indsats. Så gem alle kvitteringer for evt. materielindkøb og håndværkerassistance. 
Sædvanligvis vil du endda blive kompenseret økonomisk for de timer, du selv lægger i opgaven, fx med at skære vægge op og fjerne våd isolering.

10. Når vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører. Skru ikke op for varmen; det sætter ekstra gang i mikrobiologiske processer og fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer.
 
11. Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen. Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen.
 

Du kan læse mere og se videoer om, hvordan du undgår skader ved skybrud og oversvømmelse på: www.bolius.dk/oversvoemmelse