Dom i brandstiftersag

Den 42-årige Kim Pallisgaard Karlsen blev onsdag af et nævningeting i Østre Landsret i Svendborg dømt til tidsubestemt forvaring for brandstiftelse. Forinden var den 42-årige fundet skyldig i den alvorligste straffelovsparagraf om brandstiftelse ved natten mellem den 8. og 9. april 2001 at have sat ild til Kværndrup Andelskasse, så der skete omfattende ødelæggelser.

-

Den 42-årige Kim Pallisgaard Karlsen blev onsdag af et nævningeting i Østre Landsret i Svendborg dømt til tidsubestemt forvaring for brandstiftelse. Forinden var den 42-årige fundet skyldig i den alvorligste straffelovsparagraf om brandstiftelse ved natten mellem den 8. og 9. april 2001 at have sat ild til Kværndrup Andelskasse, så der skete omfattende ødelæggelser.

Disse er gjort op til godt 13,5 mio. kroner, og han blev også dømt til at være erstatningsansvarlig for dette beløb. Den dømte og hans forsvarer, advokat Kjeld Klausen, Svendborg, ankede på stedet straffen til Højesteret.

Ifølge Kjeld Klausen reagerede den 42-årige roligt og fattet på dommen. En tidsubestemt forvaringsdom betyder, at den dømte indsættes i en særlig afdeling på Statsfængslet i Herstedvester. Hvis han skal ud derfra og eventuelt indsættes til almindelig afsoning i et fængsel, skal dette forelægges domstolene.

Det sker kun et par gange om året, at den tidsubestemte straf bruges som sanktion. Tre betingelser skal være opfyldt: Personen skal være fundet skyldig i en alvorlig forbrydelse. Det skal være sandsynliggjort, at han udgør en fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Og endelig skal retten finde det påkrævet at bruge forvaring i stedet for fængsel for at forebygge faren.
/ritzau/