Dømt for bortførelse af tre børn

Et søskendepar er blevet dømt for at have bortført søsterens tre mindreårige børn fra medarbejdernee på familieplejen i Ringe. Parret fik betingede domme.

Betingede domme for at borføre søsterens børn

Et søskendepar er blevet dømt for at have bortført søsterens tre mindreårige børn fra medarbejdernee på familieplejen i Ringe. Parret fik betingede domme.

Bortførelsen skete den 14. december sidste år. De tre børn var tvangsanbragt på familieplejen, men de to søskende fjernede børnene ulovligt, og holdt dem efterfølgende skjult i 66 dage.

Parret blev dømt for at have tilskyndet eller hjulpet børn anbragt uden for hjemmet. De blev tilgengæld frifundet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om frihedsberøvelse.

Den mandlige part i sagen, der er 42 år og fra Jylland, blev idømt 30 dages fængsel, der blev gjort betinget med en prøvetid på et år. Den 39-årige søster fik 20 dages hæfte, der også blev gjort betinget.

Den 42-årige ankede dommen, mens søsteren, der ikke var mødt, på forhånd havde bedt om lov til at tænke nærmere over, om hun vil anke.