Egebjerg - valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Egebjerg


Egebjerg Kommune har de senste 12 år haft venstremanden Poul Weber som borgmester. I hele hans periode har Egebjerg som så mange andre små kommuner kæmpet med udligningsordningerne. Det har været svært at få økonomien til at hænge sammen. Poul Weber har også på landsplan råbt højt om problemerne for landets små, fattige kommuner.


Penge fra EU
En af konsekvenserne er, at Egebjerg som otte andre sydfynske kommuner er blevet støtteberettiget Mål2-område. EUs Mål2-midler skal støtte erhvervsfrem-mende projekter, men ingen af de ni kommuner formåede i første omgang at komme med de store visioner til, hvad pengene skal bruges til.


Til gengæld har Mål2-midlerne styrket samarbejdet mellem de fattige kommuner.


Skolelukninger
I Poul Webers 12 år på borgmesterposten er der blevet lukket tre små skoler - senest i Ulbølle - hvilket har vakt stor røre. Samtidig er det først nu, at kommunen tør sige, at den har pasningsgaranti. Antallet af børneinstitutioner er på 12 år steget fra to til ni.


Nyt valgforbund
Til dette valg har Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Tværsocialistisk Liste indgået valgforbund. Havde de gjort det ved sidste valg, havde de kun været 55 stemmer fra magten! Det skal dog tilføjes, at Venstre i den forløbne periode har arbejdet tæt sammen med socialdemokraterne - og de har et markant fælles fodslag på flere punkter som bedre forhold for ex. ældre og svage.


Kommuneskat 2000: 21,8
Kommuneskat 2001: 22,1


Tilbage til hovedsiden om Egebjerg Kommune