I det fynske folks tjeneste

Færre konkurser i Syddanmark i marts

Antallet af konkurser og mængden af job, de kostede, steg i marts. Samtidig falder antallet af konkurser i Syddanmark. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Foto: Peter Bergman

Marts bød på en skidt udvikling i antallet af konkurser blandt aktive selskaber i Danmark. Det viser friske tal fra Danmarks Statistik.

Samlet gik 168 aktive virksomheder konkurs i marts. Det er en stigning på små ti procent i forhold til februar. Kigger man på årets tre første måneder faldt antallet af konkurser dog samlet med tre procent i forhold til de tre sidste måneder af 2016.

I Syddanmark faldt antallet af konkurser dog sammenlignet med samme måned sidste år. Fra 104 konkurser i marts 2016 til 57 i marts 2017.

Skeler man til mængden af job, konkurserne har kostet, lød tallet på 1068 i marts. Et hop på 15 procent fra februar.

- Der er i gennemsnit gået i alt 1086 fuldtidsjob tabt hver måned i første kvartal 2017, i de virksomheder som blev ramt af konkurs. Det er 31 procent flere end i de foregående tre måneder, skriver Danmarks Statistik.

Ifølge den nationale statistikindsamler er omkring 0,8 procent af alle aktive virksomheder gået konkurs hvert år siden 2009.

- Andelen er svagt faldende fra 2010 til 2015, men stiger igen i 2016.

- En stigning, der i et vist omfang kan forklares ved 'udskudte' konkurser fra 2014 og 2015 på grund af registreringsproblemer hos Skat, skriver Danmarks Statistik.

Mens antallet af konkurser steg i marts, er det fortsat lavt i forhold til årene efter finanskrisen.

- Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når en virksomhed er nødt til at dreje nøglen om, og medarbejderne må se sig om efter et nyt job. Det er dog positivt at se, at antallet af konkurser fortsat er på et relativt lavt niveau, skriver vicedirektør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

Den udvikling forventer Kent Damsgaard vil fortsætte i 2017, da økonomien udvikler sig pænt.

- Med den gænge dansk økonomi er inde i nu, så vurderer vi, at 2017 kan gå hen at blive året med det laveste konkurstal siden finanskrisen - på trods af dagens stigning, skriver Kent Damsgaard.

FAKTA: Så mange gik konkurs i marts

Flest konkurser i Region Hovedstaden, færrest i Region Nordjylland.

I marts var der 471 konkurser på landsplan, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Sådan fordeler antallet af konkurser sig i regionerne i marts. Antallet af konkurser for samme måned sidste år er angivet i parentes.
  • Region Hovedstaden: 201 (180).
  • Region Midtjylland: 92 (109).
  • Region Syddanmark: 57 (104).
  • Region Sjælland: 91 (63).
  • Region Nordjylland: 30 (34).
De regionaliserede tal er ikke korrigeret for sæsonudsving. Disse tal afviger derfor fra sæsonkorrigerede landstal fra Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik/ritzau/