Familie savner far: Søfolk er stadig strandet på skibe i udlandet

Der er stadig ingen udsigt til, at fynske søfolk kan komme hjem. Coronakrisen umuliggør vagtskift. Rederier efterlyser test af søfarende.

Op imod et par hundrede fynske søfolk, der arbejder på danske skibe i udlandet, er i øjeblikket nægtet hjemrejse.

Alle vagtskifter på skibene er suspenderede på grund af coronaudbruddet. Lukkede landegrænser og nedlukningen af den internationale flytrafik gør det umuligt at gennemføre sikre besætningsskift.

Det betyder, at de ansatte på skibene i flere uger har været afskåret fra at komme hjem til Danmark.

quote Indtil videre er alt usikkert. Vi aner ikke, hvornår han kan komme hjem.

Ægtefælle til fynsk søfarende

TV 2/Fyn er i løbende forbindelse med en række fynske søfarende og deres familier, som er ramt. Det begynder nu for alvor at gøre mentalt ondt.

- Min mand og vores to drenges far skulle have været hjemme i marts, men indtil videre er alt usikkert. Vi aner ikke, hvornår han kan komme hjem, lyder det fra en af de ramte familier.

Familien ønsker ikke at stå offentligt frem, da de ikke vil fremstå som en familie, der brokker sig.

- Vi bakker op om rederiets beslutning om at suspendere vagtskiftet, der er ikke andet at gøre. Det er det sikreste for ham at blive, hvor han er. Så må vi tackle situationen så godt, vi kan.

Berøringsangst

De øvrige søfarende, som TV 2/Fyn har kontakt med, giver udtryk for det samme. De er meget berørte af situationen, men på grund af loyalitet over for deres arbejdsgiver vil de ikke stå frem med brok.

- Der er berøringsangst omkring emnet lige nu. Den maritime branche og alle de søfarende er ramte på flere måder. Pas på jer selv derhjemme, skriver et fynsk besætningsmedlem til TV 2/Fyn via Messenger fra et skib i Det Sydkinesiske Hav.

Ifølge foreningen Danske Rederier har danske skibe i udlandet 10.000 besætningsmedlemmer, der skulle have været afløst på nuværende tidspunkt, men som i stedet må blive på skibet. Af dem er omkring 1.700 danske, og op imod 200 fynske søfarende.

- Behovet for at afløse de søfarende på havet stiger dag for dag. De har været væk meget længe, og så snart det er muligt, skal vi have skiftet besætningerne. Men det kræver, at vi er helt sikre på, at de nye besætninger er smittefri, siger Anne Steffensen, direktør i Danske Rederier.

Rederier: Test vil give sikkerhed

Derfor anmoder Danske Rederier nu Sundhedsstyrelsen om at prioritere test af søfolk, der står klar til at rejse ud for at afløse.

- Når det på et tidspunkt bliver muligt at lade danske søfolk rejse ud og afløse, så vil det have afgørende betydning at have sikkerhed for, at vi ikke sender smittede personer ud af Danmark og bringer smitten ud på skibene, siger Anne Steffensen til TV 2/Fyn.

Det løser vel ikke problemet, for vedkommende kan vel også blive smittet undervejs på rejsen ud til skibet?

- Der er naturligvis ingen garantier. Det er rigtigt, at personen kan risikere smitte undervejs på rejsen ud til den havn, hvor afløsningen sker, men så har vi gjort alt, hvad vi kan. Og det vil formentlig kunne gøre rejsen mere sikker, hvis den danske søfarende kan medbringe et officielt kort fra de danske myndigheder om, at vedkommende er blevet testet og erklæret uden smitte, siger Anne Steffensen.

Fagforening: Søfarende er nøglepersoner

Konkret anmoder rederierne sammen med fagforeningerne Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening om, at Sundhedsstyrelsen snarest udarbejder retningslinjer for test af de søfarende, samtidig med retningslinjer for isolation, monitorering og transport. Det skal være med til at gøre det muligt at foretage sikre besætningsskift.

- De søfarende er nøglepersoner, og de løser en kæmpe opgave i disse uger. Vi skal tage hånd om vores folk på havet, og derfor er vi nødt til at have sundhedsmyndighederne til at få øjnene op for behovet for test og retningslinjer, siger Ole Philipsen, formand for Metal Maritime.

Sundhedsstyrelsen oplyser i en skriftlig kommentar, at man er i dialog med rederierne og fagforeningerne.

- Sundhedstyrelsen er opmærksom på de problematikker, der knytter sig til håndtering af covid-19 i de erhvervsgrupper, der har brug for at bevæge sig over landegrænser. Vi er i den forbindelse i dialog med relevante myndigheder og de berørte aktører, blandt andre Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime.

Nødvendigt med åbne grænser

Rederiet Maersk støtter forslaget om test af besætningsmedlemmer, men ifølge Maersk er der ikke udsigt til, at de søfarende kan blive afløst og komme hjem foreløbig.

- Vi har i Maersk foreløbig sat datoen 12. maj som et tidspunkt, hvor vi overvejer muligheden for at genoptage vagtskifte. Men desværre ser det ikke ud til, at landegrænserne åbner, eller at der bliver åbnet for international flytrafik. Begge dele er vi afhængige af for at kunne gennemføre besætningsskift sikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger Signe Wagner, chef for ekstern kommunikation i Maersk til TV 2/Fyn.

quote Så længe der er mulighed for at skaffe mad og andre forsyninger til skibet, er jeg nogenlunde rolig.

Ægtefælle til fynsk søfarende

Hos de ramte familier på Fyn forsøger de at holde humøret oppe trods alt:

- Så længe der er mulighed for at skaffe mad og andre forsyninger til skibet, er jeg nogenlunde rolig. Det værste er uvisheden og savnet. Vi taler i telefon sammen, når der er mulighed for det, men vi har to børn, der savner far. Vores søn er kommet hjem fra efterskole, og han har faktisk ikke set meget til sin far i meget lang tid nu. Da han var på efterskolen, var min mand på havet på en af sine normale lange vagter, og nu kan han så ikke komme hjem.

Sejler i lav sigtbarhed

Hos Danske Rederier er direktør Anne Steffensen imponeret over, hvordan de ramte søfolk og deres familier tackler situationen.

- De er hverdagens helte. De arbejder videre, mens de er strandet på skibene på ubestemt tid. For nu at bruge et maritimt udtryk, så sejler de i et område med lav sigtbarhed, siger Anne Steffensen.

TV 2/Fyn arbejder på at få kontakt til flere fynske søfolk, som ikke kan komme hjem på grund af de aflyste besætningsskift. Hvis du kender nogen eller selv er en af de ramte, er du meget velkommen til at skrive til mamu@tv2fyn.dk.