I det fynske folks tjeneste

Farten ned i Langeskov

Allerede fra i morgen den 5. maj skal foden lettes fra speederen i Langeskov. Fyns Amt fjerner nemlig den lokale hastighedsbegrænsning på 60 km i timen. Fremover må man kun køre 50 km. igennem Langeskov by.

-

Allerede fra i morgen den 5. maj skal foden lettes fra speederen i Langeskov. Fyns Amt fjerner nemlig den lokale hastighedsbegrænsning på 60 km i timen. Fremover må man kun køre 50 km. i timen igennem Langeskov by.

Fyns Amt havde planlagt en større trafiksanering på strækningen i år, da vejen alligevel skal have et nyt slidlag. Men det viste sig, at der samtidig er planer om at gennemføre ledningsarbejde i området, så størsteparten af trafiksaneringen er foreløbig udskudt til 2005.

Kun en række mindre projekter gennemføres derfor i år:

  • Her og nu nedsættes hastigheden igennem Langeskov by fra 60 km/t til 50 km/t.
  • Autoværnet i kurven ved Odensevej 27 og 27A fjernes
  • Der opsættes baggrundstavler og reflekser, for at gøre kurven mere synlig.

Når den egentlige trafiksanering sættes i gang, vil amtet ombygge de to farligste strækninger gennem Langeskov, nemlig strækningen ved den skarpe kurve ved Odensevej 27 og 27A, samt krydset til Langeskov Planteskole. I kurven vil der blive etableret midterbane med heller samt enkeltrettede cykelstier, og i krydset ved planteskolen etableres venstresvingsbane.

Til slut vil byzonegrænserne på landevejen blive fremhævet ved, at der opsættes belyste byporte.