I det fynske folks tjeneste

FilmFyn dropper uddannelsesafdeling

Film Fyn ændrer kurs og lukker uddannelsesafdeling.

Film Fyn ændrer kurs og lukker uddannelsesafdeling.

FilmFyn har besluttet at nedlægge uddannelsesafdelingen, og uddannelsechef Rolf Kofoed-Nielsen fratræder sin stilling med udgangen af juli.

Uddannelsesenheden har haft fokus på udviklingen af de helt unge talenter især i kraft af Skolefilmfestival samt konkurrencen Edit24.

- Skolefilmfestival gennemføres i foråret 2011 som planlagt i FilmFyn-regi, mens den og Edit24 i fremtiden vil blive forsøgt placeret hos relevante partnere, med fortsat støtte og opbakning fra FilmFyn, oplyser direktør Lars Hermann.

Vil samle de fynske kommuner

FilmFyn vil i højere grad arbejde hen mod en fælles fynsk opbakning til den regionale filmfond og derved samle de fynske kommuner.

- Målet er at skabe et investeringsbudget på minimum 20 millioner kroner, der vil føre til et egentligt fynsk filmmiljø med cirka 200 arbejdspladser og nye virksomheder i det fynske på få år, oplyser direktør Lars Hermann.

Indsatsområderne er filminvesteringer, som trækker film til Sydfyn, det Eu-støttede Interreg Ivb projekt North Sea Screen Partners, der skaber nye internationale aktiviteter, filmturisme med fokus på nye oplevelsesdestinationer og tiltrækning af nye turister.

FilmFyn vil også fortsat stå for events som Svendborg Filmdage.