Finanstilsynet giver påbud til Sparekassen Sjælland-Fyn

Efter sin inspektion i april og maj måned har Finanstilsynet givet Sparekassen Sjælland-Fyn et forhøjet kapitalkrav og en række påbud. 

Tilsynet mener, at sparekassen tager for mange svage kunder ind. Pengeinstitututtets forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger til små og mellemstore virksomheder og privatkunder på Fyn og Sjælland inklusive hovedstadsområdet. 

Sparekassens udlånsvækst er næsten dobbelt så høj som gennemsnittet for andre mellemstore pengeinstitutter. 

Om Sparekassen Sjælland-Fyn

Finanstilsynet har gennemgået en mindre stikprøve af bevillinger til nye kunder, der har vist, at sparekassens vækst i høj grad er baseret på kunder med visse svaghedstegn.

Det er kunder, som banken påtager sig en risiko ved at have. Det kan være kunder, der har lånt flere gange deres hustands bruttoindkomst, eller som har lånt til spekulative investeringer. 

Kun cirka hver tredje nye kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn har normal risiko.

Tilsynet påpeger, at  banken mangler klare grænser for kreditrisikoen og har givet sparekassen et påbud om at rette op på det.

I cirka halvdelen af de store udlån i sparekassen, som tilsynet har gennemgået, indgår finansiering af ejendomsprojekter.

Ifølge redegørelsen bevilliger Sparekassen Sjælland-Fyn ejendomslån, før ejendommene er solgt og giver større udlån end fastsat. Afvigelserne skyldes ikke en stram kreditpolitik, men at sparekassen udviser en betydelig risikovillighed.

Finanstilsynet har vurderet, at sparekassens ejendomsskemaer var mangelfulde.

Sparekassen har derfor fået et påbud om at revidere sin praksis og forretningsgange i forbindelse med belåning af fast ejendom.