I det fynske folks tjeneste

Firma fra Langeland vinder opgave fra amtet

Firmaet LKF Vejmarkering i Rudkøbing har i en licitation vundet opgaven med at male vejstriber på de fynske amtsveje. LKF\'s tilbud var 1.7 millioner kroner billigere end Fyns Amts eget tilbud.

-


Amtets egne medarbejdere skal ikke længere male vejstriber

Firmaet LKF Vejmarkering i Rudkøbing har i en licitation vundet opgaven med at male vejstriber på de fynske amtsveje. LKF\'s tilbud var 1.7 millioner kroner billigere end Fyns Amts eget tilbud.

LKF er det første private firma i landet, der har benyttet sig af lovens mulighed for at udfordre amtet og efterfølgende overtaget en af amtets opgaver.

Det var firmaet LKF Vejmarkering, der kontaktede Fyns Amt og bad om mulighed for at byde på opgaven med at afmærke kørebaner på amtets landeveje.
Ved den efterfølgende licitationen i konkurrence med amtets egne folk og en række private firmaer viste det sig, at LKF Vejmarkering kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet er 1,7 mio. kroner billigere om året end Fyns Amts eget kontrolbud, og 2,0 mio. kroner billigere om året end gennemsnittet af de øvrige bud.

Udbudet gælder for tre år med mulighed for at forlænge med yderligere to år, og entreprisen lyder på ca. 5,2 millioner kroner om året.  Udvalgsformand Poul Weber glæder sig over den nye aftale.

- Amternes budgetter er under pres, så hvis vi kan løse en opgave billigere end hidtil og med samme kvalitet er det godt. Vi er orienteret om, at et udenlandsk firma er ved at trænge ind på det danske marked, og vi håber, at det vil holde gang i en sund konkurrence. Samtidig er jeg glad for, at det gør det muligt at benytte medarbejderne til andre opgaver, siger formanden for Trafik- og Miljøudvalget, Poul Weber.

De 6-7 personer, som hidtil helt eller delvist har været beskæftiget med kørebaneafmærkning i Vejvæsenet, skal fremover arbejde med andre opgaver.