Fiskere frygter for forurening efter storbrand

En usædvanlig dårlig fangst får fynske fiskere til at slå alarm. De frygter, at storbranden i Fredericia i februar har haft konsekvenser for havmiljøet.

Én fladfisk. Det var det eneste, der lå i Preben Hansens bundgarn i begyndelsen af foråret. Og det blev ikke meget bedre, som foråret skred frem.

- Vi har haft fire bundgarn ude i Båring Vig fra 1. marts til midten af maj. Og der har vi fanget utrolig lidt fladfisk. I det hele taget har vi fanget alt for få fisk, fortæller Preben Hansen.

Han er fisker i Båring Vig nord for Middelfart. I marts, april og maj har han fanget 2 tons fisk. En tiendedel af, hvad han plejer at fange på en forårssæson.

Preben Hansen er ikke den eneste, der har haft et usædvanligt forår. Hos Bælternes Fiskeriforening har man fået flere meldinger om alger, iltsvind og dårlig fangst fra de fynske og sønderjyske fiskere.

- De fiskere, der har deres levebrød her i foråret, de har virkelig kunne mærke det. Det er jo to måneders indtægter, man har smidt ud af døren, siger Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening.

Han frygter, at den dårlige fangst skyldes den storbrand, der var på Fredericia Havn i begyndelsen af februar. 

Kvælstof i Lillebælt

Den 3. februar kollapsede en tank med gødning på Fredericia Havn. Tanken brød i brand, og branden spredte sig til flere tanke med palmeolie. 

Det betød, at palmeolie og kvælstof blev ledt ud i Lillebælt. Siden har det været diskuteret, hvilken konsekvens branden har haft for havmiljøet,og hvor meget kvælstof, der egentlig blev udledt.

Fredericia Kommune mener, at der er tale om mellem 4000 og 4750 tons kvælstof. En mængde, der svarer til, at hele den årlige udledning af kvælstof i Lillebælt blev ledt ud på en enkelt nat.

Det er professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet, der har stået for Fredericia Kommunes undersøgelser. Han mener, at det er meget sandsynligt, at branden i februar har skabt problemer for fiskerne i foråret:

- Det her passer helt med det, vi vil forvente. Det giver netop de her algeopblomstringer, meget uklart vand og en risiko for et tidligt iltsvind. 

Alger på Ærø

Kvælstoffet fra tankene, der brød i brand, kan have spredt sig til et område fra Djursland og til den sydligste del af det sydfynske øhav. Og på Ærø har forårets fangst også været problematisk:

- Garnene var meget beskidte. Totalt umulige at fiske med. Så vi var godt klar over, at det her, det blev en drøj sæson, siger Hans Erik Stærke, der er fisker i Marstal.

Han har haft store problemer med alger i foråret. Hans bundgarn har været dækket af algeslam fra begyndelsen af marts. Et problem, han normalt først oplever i slutningen af maj.

Algerne har betydet, at han kun har fanget en fjerdedel af, hvad han normalt fanger, og nogle fiskearter har været næsten umulige at fange. 

Naturligt eller ej?

Det er Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, der står for at tage prøver af vandet i Lillebælt. Et par uger efter branden viste prøverne stærkt forhøjede koncentrationer af kvælstof. Prøverne er efterfølgende faldet til normalt niveau igen. 

- Vi har konstateret nogen steder et tidligt iltsvind. Vi har konstateret tidlig algeopblomstring. Men om det er de almindelige år-til-år-variationer, vi ser, eller om det har sammenhæng med ulykken i Fredericia, det kan vi ikke udtale os om, siger Nils T. Daell Kristensen, der er biologisk chefkonsulent ved Naturstyrelsen. 

Men hos Bælternes Fiskeriforening er formand Allan Buch ikke i tvivl om, at det, fiskerne har oplevet, ikke kan være opstået naturligt:

- Det vil jeg ikke mene, det kan. Man kan sige, at naturen er selvfølgelig speciel, men for eksempel det, der er sket i Båring Vig, hvor man kan komme ud og tømme bundgarnene, og de er helt tomme, det er aldrig nogensinde sket i det område. 

Længerevarende konsekvenser

Det er endnu ikke afgjort, om storbranden på Fredericia Havn kan betegnes som en miljøskade. Det er Miljøstyrelsen, der står for afgørelsen, men den falder tidligst i midten af august. 

Det er firmaet Dan Gødning, der ejer de tanke, der brød i brand. TV 2/Fyn har talt med Dan Gødning, og firmaet siger, at de ikke er enige i de undersøgelser, som Fredericia Kommune har fremlagt indtil videre. Derudover har de ingen kommentarer, fordi de afventer Miljøstyrelsens afgørelse.

Hvis Fredericia Kommunes undersøgelser af udslippet holder stik, så kan det ifølge Stiig Markager få konsekvenser mange år endnu:

- Det her kvælstof, det bliver i området i antageligt 5-10 år. Så det her er ikke bare her og nu, det har også konsekvenser fremadrettet. 

Det er et scenarie, som kan gå hårdt ud over fiskerne ved Lillebælt og det sydfynske øhav: 

- Hvis det får konsekvenser på den måde det har haft i foråret, hvor der har været så lidt fisk, så kan man jo ikke eksistere mere. Så stopper det jo ganske enkelt, siger Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening. 

Du kan se hele historien i aften klokken 19.30 på TV 2/Fyn.