Flere sædelighedsforbrydelser på Fyn

Antallet af sædelighedsforbrydelser på Fyn steg voldsomt i første halvdel af sidste år. Især er stigningen i antallet af blufærdighedskrænkelser dramatisk. På et enkelt kvartal steg antallet af blufærdighedskrænkelser med over 200 procent.

-

Antallet af sædelighedsforbrydelser på Fyn steg voldsomt i første halvdel af sidste år. Især er stigningen i antallet af blufærdighedskrænkelser dramatisk. På et enkelt kvartal steg antallet af blufærdighedskrænkelser med over 200 procent.

I første kvartal af 2002 blev der anmeldt 16 blufærdighedskrænkelser på Fyn. I andet kvartal var tallet steget til 49, hvilket svarer til en stigning på 206 procent.

Blottere i Odense
Et par særdeles aktive blottere i Odense har været med til at vælte statistikken. I Odense var der 8 anmeldelser om blufærdighedskrænkelser i første kvartel, og i andet kvartal var tallet steget til 28.

Antallet af blufærdighedskrænkelser er også med til at hæve det samlede antal sædelighedsforbrydelser. På hele Fyn er stigningen fra første til andet kvartal på 34. I Odense er der på et halvt år tale om en fordobling i antallet af sædelighedsforbrydelser idet der var 19 anmeldelser i første kvartal og 41 i andet kvartal.

Sammenligner man antallet af sædelighedsforbrydelser i første halvdel af 2002 med sidste halvdel af 2001 er der også tale om stigning.

Tallene fremgår af Statistisk årbog 2002 for Odense Kommune.