Flertal for lokalplan trods protester

Et stort flertal i Odense Byråd vil onsdag eftermiddag vedtage en erhvervsplan for et område i Tarup. Kun venstrefløjen støtter modstanden fra områdets beboere og institutioner. Følg debatten i byrådet fra kl. 17.00

Odense Byråd siger ja til øget trafik i Tarup

Et stort flertal i Odense Byråd vil onsdag eftermiddag vedtage en erhvervsplan for et område i Tarup. Kun venstrefløjen støtter modstanden fra områdets beboere og institutioner.

145 beboere, en folkeskole og Naturfredningsforeningen har gjort indsigelser mod lokalplanen, der giver tilladelse til opførelse af et nyt kontorhus i Tarup.

Ejeren af Haustrups Fabrikkers gamle administrationsbygning vil bygge et nyt kontorhus ved siden af den gamle administrationsbygning. Derfor har Odense Kommune udarbejdet en lokalplan for erhvervsområdet, der giver ejeren mulighed for at opføre den nye erhvervsbygning.

Men den nye kontorbygning vil øge biltrafikken med 20 procent, og derfor protesterer naboerne. De mener at den øgede trafik vil belaste områdets to skoler, en rideklub og en børnehave.

De mange indsigelser har dog ikke gjort indtryk på politikerne i Odense Byråd. Kun Enhedslisten og SF støtter beboernes indsigelser. Socialdemokratiet og de borgerlige partier vil vedtage lokalplanen, da vejene i området er kategoriseret som lokale fordelingsveje.