I det fynske folks tjeneste

FOA udvider konflikt på Fyn

FOA har nu udtaget yderligere 12.000 medlemmer til at deltage i en kommende konflikt for at få en ny overenskomst. På Fyn dækker det nye varsel yderligere over 600 dagplejere.

Dermed udvider forbundet antallet af medlemmer i konflikt fra cirka 23.000 til cirka 35.000.

I begyndelsen af februar udpegede FOA OUH og Svendborg sygehus som strejkemål. Det samme er ældreplejen i Middelfart, på Langeland, Faaborg-Midtfyn, Odense og Svendborg. Og daginstitutionerne i Odense kommer også i første konflikt-række.

- Forligsinstitutionen har bedt os om at forhandle på ny, og det er vi glade for. Så for at fortælle arbejdsgiverne, at vi mener, der bør være tale om reelle forhandlinger, så sender vi nu nye strejkevarsler, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Strejkevarslet for de ny-udtagne medlemmer til konflikt er i lighed med de tidligere udtagne på fire uger. Dermed kan en strejke for de sidst udtagne træde i kraft den 10. april. De medlemmer, der blev sendt strejkevarsel for i februar, kan derimod konflikte fra 1. april med mindre forligsmanden udsætter konflikten.

- Vi er godt tilfredse med forligsmandens ordre om at forhandle igen. Vores arbejdsgivere har været næsten fornærmende ligeglade med at indgå aftaler med FOA. På vore mere end 80 overenskomstområder er der kun indgået godt en håndfuld del-forlig, siger Dennis Kristensen.

Han mener, at arbejdsgiverne forregner sig voldsomt, hvis de antager at Forligsinstitutionen blot vil skrive af efter allerede indgåede aftaler.

- Der eksisterer i dag intet gennembrud. Det er et klart flertal af lønmodtagere - både i kommunerne og i regionerne - der endnu ikke har en aftale om fornyelse af overenskomsterne, når man regner medlemmerne af FOA, BUPL og Sundhedskartellet sammen Hverken KL eller Danske Regioner kan henvise til, at de aftaler, der er indgået, er repræsentative eller endsige udgør noget flertal. I Forligsinstitutionen er det kotume, at de mindre områder retter ind efter de store områder eller flertallet. Men denne situation eksisterer ikke denne gang. Derfor er der naturligvis også noget at forhandle om, siger Dennis Kristensen.

Nye konflikt-mål på Fyn - varslet 11. marts

Svendborg:
Dagplejere i alt 217

Ærø:
De gamles hjem Rise, Ærøskøbing, Plejehjem, Marstal ældrecenter +
hele hjemmeplejen i alt 143 SOSU-ansatte

Nordfyn i alt 179 dagplejere

Assens i alt 218 dagplejere

Fynske Kommuner - konfliktmål - vaslet 3. april

Middelfart ældreplejen:
Distrikt Syd og Distrikt Nord i alt 306 SOSU-ansatte

Odense:
De kommunale plejeboliger i alt 967 SOSU-ansatte
Daginstititioner i alt 875 pædagogmedhjælpere

Faaborg-Midtfyn:
Prices Have og Nørrevænget i alt 103 SOSU-ansatte

Langeland hjemmeplejen:
Bygrp., Stigtebo hj., Hj.grp. Stigtebo, Humle hj.,
Tullebølle hj., Tullebølle aften/nat, Danahus hj. ialt 161 SOSU-ansatte

Svendborg:
Sektion Bryghuset og Kogtved gr. i alt 58 SOSU-ansatte

Region Syddanmark - Konfliktmål - varslet 3. februar

Svendborg Sygehus 233 i alt SOSU-ansatte og portører

Odense Universitets Hospital i alt 600 SOSU-ansatte og serviceassistenter.

Se konfliktsteder