Fødevareministeren ind i sag om fiskedød

Fødevareminister Mariann Fischer Boel, Venstre, vil have undersøgt sagen om et større havområde nord for Fyn, hvor stort set alt liv af mystiske årsager er forsvundet.

-

Fødevareminister Mariann Fischer Boel, Venstre, vil have undersøgt sagen om et større havområde nord for Fyn, hvor stort set alt liv af mystiske årsager er forsvundet.


Ministeren ønsker ikke at udtale sig nærmere om sagen. Men hun oplyser til TV 2/FYN, at hun har bedt Danmarks Fiskeriundersøgelser om en vurdering. Derudover henviser hun til, at der er stillet spørgsmål til miljøministeren om sagen.


Sagen tog sin begyndelse, da TV 2/FYN omtalte det fisketomme område nord for Fyn. Fænomenet har eksisteret i flere år, men ingen har påtaget sig at finde en forklaring.