Folkepension via internet

Kommende folkepensionister i Odense Kommune, bliver de første i landet, der kan søge om folkepension via kommunens hjemmeside.

-

Kommende folkepensionister i Odense Kommune, bliver de første i landet, der kan søge om folkepension via kommunens hjemmeside.


Hvert år modtager kommunen i nærheden af 1.000 folkepensions-ansøgninger på papir. De nye digitale ansøgninger vil sætte behandlingstiden ned, siger Mogens Runge fra Pensionsafsnittet. \"Det vil ændre hele vores måde at arbejde på. Der er ingen tvivl om at vi kan spare tid, når borgerne nu selv kan klare en del af opgaven på hjemmesiden.\"


Der burde ikke være nogen risiko for misbrug, oplyser kommunen. Det hele foregår via en sikker forbindelse, og borgerens identitet sikres v.h.a. en PIN-kode.


Pensionsservicen er udviklet af Odense Kommune i samarbejde med KMD, og den første ansøgning er faktisk allerede ankommet inden systemet lanceres.