Forrygende år på Storebælt

Storebæltsforbindelsen bliver ved med at skovle penge ind. Årsregnskabet for 2002, der lige er kommet er meget bedre end forventet, især med hensyn til overskuddets størrelse.

-

Storebæltsforbindelsen bliver ved med at skovle penge ind. Årsregnskabet for 2002, der lige er kommet er meget bedre end forventet, især med hensyn til overskuddets størrelse.

Overskuddet er på 225 millioner kroner før skat og andre regulerende faktorer. Man havde kun ventet et overskud på 10 millioner kroner.

Årsagen er, i følge A/S Storebælt, at trafikken stiger kombineret med faldende rente.

Det betyder, at hele gælden for Storebæltsbyggeriet vil være betalt tilbage i 2026 - 12 år tidligere end forventet, da broen åbnede i 1998. Ved udgangen af 2002 var gælden på 38 milliarder kroner.

Stadig følsom
Sund & Bælts administrerende direktør, Mogens Bundgaard-Nielsen kommer enhver tale om nedsættelse af taksterne i forkøbet:

\"Der er stadig lang vej, og vores økonomi er de kommende år særdeles følsom for en evt. rentestigning eller et fald i trafikken;\" siger han.

Flere biler på bæltet end til lands
Der kørte i gennemsnit 22.120 biler over Storebælt hvert døgn i 2002. I forhold til året før steg biltrafikken med fire procent. Landstrafikken steg kun med to procent.