I det fynske folks tjeneste

Forslag om to nye jernbanestrækninger på Fyn

Enhedslisten foreslår nu at genoprette jernbanetrafikken på to fynske strækninger. Partiet vil bede trafikministeren undersøge, hvad det vil kræve at genåbne jernbanetrafikken på linjerne Odense-Assens og Ringe- Faaborg.

-


I dag kører der skinnecykler på strækningen, men står det til Enhedslisten skal der snart køre regionaltoge

Enhedslisten foreslår nu at genoprette jernbanetrafikken på to fynske strækninger. Partiet vil bede trafikministeren undersøge, hvad det vil kræve at genåbne jernbanetrafikken på linjerne Odense-Assens og Ringe- Faaborg.

Der ligger stadig skinner på de to strækninger, og i følge Enhedslistens nyvalgte folketingsmedlem, Rune Lund, så ville en genopåbning af de to linjer betyde kortere rejsetid, bedre komfort og en styrkelse af den offentlige trafik.

Partiet har derfor sendt en række spørgsmål til trafikminister Flemming Hansen(K) for at få belyst mulighederne for en åbning nærmere.

Enhedslisten har udarbejdet to forslag til en genopretning på de to strækninger. En lavbudget model, hvor spor og grøfter renses,  og den \"flotte\" løsning, som kræver både udbygning af banelegemer og stationer.

Partiet har nu bedt trafikministeren regne på hvad det vil koste at genåbne de to jernbanestrækninger. Samtidig skal Flemming Hansen belyse passagergrundlaget og belyse hvad en genåbning vil betyde for de nuværende aktiviteter på skinnerne.