Frit valg i Ullerslev

Pensionisterne i Ullerslev Kommune kan godt begynde at tage læsebrillerne på. Byrådet i Ullerslev godkendte onsdag aften alt det materiale, der er blevet udarbejdet i forbindelse med Frit valg-ordningen.

-

Ullerslev Kommunes knap 200 pensionister kan godt begynde at tage læsebrillerne på. Byrådet i Ullerslev godkendte onsdag aften alt det materiale, der er blevet udarbejdet i forbindelse med Frit valg-ordningen.

Det betyder, at der er sat tal på, hvad den personlige pleje og den praktiske hjælp koster, når kommunen er leverandør.
Samtidig er krav om kvalitet til kommende private leverandører også nedskrevet, og de blev også godkendt af byrådet.

Borgmester, Erik Christensen (A), er tilfreds med, at der nu er sat tal på de ydelser der gives i kommunnalt regi. Han ser frem til konkurrencen med de private, men er samtidig fuld af fortrøstning.

\"Jeg bliver meget forbavset, hvis der er mere end ti pensionister, der skifter til et privat firma. Vi har nogle rigtig dygtige folk, så man skal stå tidligt, hvis man skal følge med dem\", siger Ullerslev borgmester, og henviser til, at det kommunale klageråd ikke har fået en eneste klage fra utilfredse pensionister.

Den 26. februar inviterer kommunen alle interessede til informationsmøde på rådhuset. Her kan private firmaer få udbudsmaterialet og høre om, hvilke krav, der stilles. Allerede på nuværende tidspunkt har fem private rekvireret materialet.