Fritidsordning for handicappede skal spare

Odense byråd har planer om at skære ned på fritidsordningen for handicappede. Forældrene i Fritidsordningen, Klask, sender åbent brev med protest til byrådet.

-

Odense byråd har planer om at skære ned på fritidsordningen for handicappede. Forældrene i Fritidsordningen, Klask, sender åbent brev med protest til byrådet.

Socialdemokratiet og SF i byrådet foreslår, at der skæres 25 % på driften og 5 % på normeringen i skolefritidsordningerne som led i kommunens sparerunde.

Forældrene til børn i Fritidsordningen, Klask, mener det vil få vidtrækkende konsekvenser på dagligdagen for en gruppe af børn og unge, som i forvejen er udsatte.

Rammes særligt hårdt
De frygter, at der ikke længere bliver mulighed for ture ud af huset og at der bliver færre aktiviteter. Det rammer denne gruppe ekstra hårdt.

\"Det er i fritidsordningen, vores børn og unge lever deres sociale liv med kammerater, da de på grund af deres fysiske handicap er afskåret fra spontant at møde andre kammerater i fritiden;\" skriver forældrene i det åbne brev til byrådet.

Lille besparelse, stor skade
De mener samtidig, at politikernes visioner om synliggørelse og integration af handicappede i samfundet falder til jorden. Tilmed i år 2003, som er udnævnt til handicap år.

Den samlede besparelse bliver i følge forældrene på 190.000 kr.; men Odense Kommune sparer kun 85.000 kr., fordi halvdelen af børnene i fritidsordningen kommer fra andre kommuner.