Fyn bliver ydre EU-grænse

Odense Politi er ved at forberede sig på at skulle bemande én af EUs ydre grænser. Når Wiggins Group til foråret åbner en flyrute fra Beldringe til London skal Odense Politi etablere omfattende paskontrol.

Politiet gør klar til omfattende paskontrol

Odense Politi er ved at forberede sig på at skulle bemande én af EUs ydre grænser. Når Wiggins Group til foråret åbner en flyrute fra Beldringe til London skal Odense Politi etablere omfattende paskontrol.

Den 25. marts indtræder Danmark i EUs Schengen samarbejde. Det nye grænsesamarbejde betyder, at borgerne inden for Schengen-området ikke længere skal vise pas ved de nationale grænseovergange.

Næsten samtidig åbner en ny international flyrute fra Beldringe til London. Og da England står uden for EUs Schengen samarbejde, så bliver Beldringe Lufthavn fra foråret én af EUs ydre grænser.

"Vi kender endnu ikke omfanget af den nye opgave. Men hvis ruten til London bliver til noget, så får vi en betydelige arbejdsopgave i Odense Lufthavn", siger chefpolitiinspektør Poul Erik Møller fra Odense Politi.

Uddannelse af betjentene
Politiet i København og Billund har fået bevilget ekstra resurser til at betjene de nye Schengen-grænser. Men om Odense Politi ligeledes får tildelt ekstra mandskab til opgaverne i Beldringe skal til forhandling mellem Odenses Politimester og Rigspolitiets Personaleafdeling.

Men Odense Politi er allerede nu ved forberede sig på opgaven med paskontrol. Alle betjente skal lære om konsekvenserne af Schengen samarbejdet, og enkelte skal uddannes, så de kan betjene paskontrollen i Beldringe.

"Når rejsende er blevet tilladt indrejse i Beldringe, kan de i princippet rejse frit rundt i hele Schengen-området. Derfor skal vi fremover også holde øje med, at vi ikke lukker personer ind, der er uønskede i f.eks. Italien", siger Poul Erik Møller.

Tre indgange i lufthavnen
Før ruten til London kan åbne, skal Beldringe Lufthavn godkendes som Schengen-grænse.

"Vi har allerede sendt en ansøgning afsted om at blive godkendt som Schengen grænse, men ellers har vi ikke foretaget os noget", siger lufthavnschef Erry Knudsen fra Odense Lufthavn.

Odense Politi foretager i dag en vis paskontrol, når der ankommer taxafly fra udlandet til Beldringe.

Men paskontrollen vil blive helt anderledes, når ruten til London åbner. Ifølge Poul Erik Møller skal Odense Politi etablere tre indgange til Danmark: 1 for Schengen-borgere, 1 for EU-borgere og 1 for borgere uden for EU.

"Det bliver ingen spøg. Det vil kræve en ret omfattende bemanding, da de rejsende jo har krav på den sædvanlige hurtige betjening i Danmark", siger chefpolitiinspektøren.