Fyn går til kamp mod demens

Fyns Amt er fra årskiftet klar til at iværksætte landets mest ambitiøse plan til bekæmpelse af demens. Både læger, sygehuse og kommuner deltager i projektet, der har som mål at udskyde udbrudet af den invaliderende sygdom hos tusindvis af fynboer.

-

Fyns Amt er fra årskiftet klar til at iværksætte landets mest ambitiøse plan til bekæmpelse af demens. Både læger, sygehuse og kommuner deltager i projektet, der har som mål at udskyde udbrudet af den invaliderende sygdom hos tusindvis af fynboer.


Fyns Amt har foreløbig afsat 3,5 mio. kr til pilotprojektet om demens i 2002. Den særlige indsats mod demens betyder blandt andet, at samtlige praktiserende læger på Fyn skal på efteruddannelse, så de kan blive bedre til at opdage symptomerne på demens på et tidligt tidspunkt.


Tidlig indsats afgørende
Derudover opretter amtet to demenscentre i Odense og Svendborg, hvor ældre får mulighed for at blive hjernescannet og få stillet den korrekte diagnose på et tidligt tidspunkt.


Hvert år bliver der konstateret mellem 1500 og 2000 nye tilfælde af demens på Fyn. Ny forskning viser, at sygdommen kan forsinkes mellem ét og fire år, hvis patienterne på et tidligt tidspunkt får den rette medicin.


Samtidig bliver de fynske kommuner orienteret om de ældres diagnose på et tidligere tidspunkt end tidligere, og dermed får kommunerne mulighed for at yde korrekt pleje og omsorg fra starten af sygdomsforløbet.


Unik tilbud
\"Det unikke bliver en koordineret indsats fra praktiserende læger, sygehusvæsen og kommunerne. Fyns Amt får det hidtil mest omfattende og systematiske tilbud til demente ældre i Danmark\", siger Jens Otto Jeppesen, der er områdedirektør for Odense Universitetshospital.


Demensklinikken i Odense skal sammen med universitetshospitalerne i Århus og København forske i demenssygdomme.


Demensprojektet er foreløbig et pilotprojekt i Fyns Amt, men Fyns Amt har planer om fortsætte projektet de kommende år.