I det fynske folks tjeneste

Fyn mangler grusgrave

Når der skal bruges grus til at udvide den fynske motorvej eller til at bygge et nyt supersygehus i Odense, så skal det helst komme fra lokale grusgrave for at undgå for mange lastbiler på vejene. Men Region Syddanmark har svært ved at finde egnede steder til grusgrave på Fyn.

Området her ved Skt. Klemens skal måske være en grusgrav.

Det er regionen, der skal lave de såkaldte råstofplaner, og det er en svær opgave forklarer formanden for Udvalget for regional udvikling, den konservative Lasse Krull.

- På Fyn har vi en kæmpe udfordring, fordi vi mangler råstoffer. Vi skal have bygget et tredje spor på motorvejen, vi skal have bygget et nyt stort sygehus, og alle de ting skal vi jo tage med i betragtning, når vi ser på, om vi har råstoffer nok, siger Lasse Krull.

Grus i Stenløse

For nylig har regionen haft et såkaldt tillæg til Råstofplan 2008 ude i høring, her har man blandt andet foreslået en grusgrav i Stenløse i den sydlige del af Odense.

Men den idé har mødt hård modstand både fra de lokale, der især frygter den øgede tunge trafik, og fra Odenses By- og kulturudvalg.

- Der er mange gode grunde til, at man ikke skal lave råstofindvinding i det område. En af de væsentligste er, at vi er ved at lave byudvikling i Skt. Klemens, og der matcher det ikke at få en grusgrav som nabo, siger udvalgsmedlem Steen Møller, Kons.

Lasse Krull understreger, at der endnu ikke er taget politisk stilling til grusgraven i Skt. Klemens, og han siger, at de mange indsigelser gør indtryk.
Planen skal behandles politisk efter sommerferien.