Fyn vil tættere på Tyskland: Vi skal have en ny rute inden ti år

Borgmestrene fra Faaborg Midtfyn, Svendborg, Langeland, Sønderborg, Lolland og Guldborgsund kommuner ser stort potentiale i en Østersø-rute. Hvis planen bliver til virkelighed rykker Midtfyn, Als, Sydfyn og Lolland tættere på Hamborg og Berlin.

De senere år er der kommet nye tværkommunale samarbejder hen over den gamle amtsgrænse for at styrke væksten i "Vandkantsdanmark".

Faaborg Midtfyn samarbejder med Sønderborg om en bro til Als, mens Svendborg og Langeland har etableret et samarbejde med Lolland og Guldborgsund. 

- Vi vil gerne "forkorte" afstanden mellem de to landsdele, når Femernforbindelsen står færdig, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF), som for nylig er trådt ind i støttekomiteen til fordel for en bro mellem Als og Fyn.

Landsdele rykker sammen

- Det har jeg gjort, fordi det understøtter de planer, som vi har på Langeland om at få en opgradering af rute 9 og en hurtig færgeforbindelse til Lolland, siger borgmesteren. 

- Jeg ser, at vi i dette samarbejde kan skabe en ny Østersø-rute, hvor vi sammen med vores tyske kolleger kan skabe grobund for erhvervsmæssig vækst og øget turisme på Fyn, siger Tonni Hansen.

Tilsvarende bakker borgmester Hans Staunsager (S) fra Faaborg Midtfyn Kommune fuldt op om de langelandske bestræbelser på at skaffe landspolitisk opbakning til en opgradering af rute 9 og en hurtigforbindelse til Lolland.

- Der har jo i begge områder historisk været tætte forbindelser hen over vandet. Det vil vi i fællesskab gerne forstærke ved at skabe en Østersø-rute, så man effektivt kan komme rundt fra det nordtyske og hele det syddanske område, siger Hans Staunsager.

Fra vision til virkelighed

De sydfynske drømme om en hurtigforbindelse fra Langeland til Lolland blev for alvor konkrete sidste efterår, da Sund og Bælt kunne præsentere en analyse, som viser at der på det foreliggende grundlag vil være samfundsmæssige gevinster ved at bygge en fremskudt færgehavn ved Tårs. 

Efter analysen var udkommet gik flere trafikpolitikere ind i sagen. Blandt andre Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen og DF's finansordfører René Christensen, som sammen med formanden for transportudvalget Lennart Damsbo Andersen (S) og SF's politiske ordfører Karsten Hønge ser et stort potentiale i de sydfynske planer.

- Først skal vi have en fremskudt færgehavn, så skal vi dernæst have en bedre vej på Tåsinge, og til sidst er turen kommen til vejene på Lolland, sagde MF Lennart Damsbo Andersen på Folkemødet på Bornholm, hvor Sydfyn og Lolland havde fælles stand med rederiet Færgen og Femernforbindelsen.

Hele Fyn skal med

I forbindelse med finansloven for 2018 blev der afsat yderligere penge til flere analyser af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at øge mobiliteten hen over Langelandsbæltet.

Når undersøgelserne er færdige i løbet af et års tid, håber Tonni Hansen og Hans Staunsager, at der vil være et tilstrækkeligt grundlag, så de øvrige borgmestre på Fyn kan bakke op om planerne.

- Vi har jo bakket fuldt op om det 3. spor på motorvejen og letbanen i Odense og så videre. Set i det lys synes vi jo også det er vigtigt, at det sydfynske område kommmer med. Det er i hvert fald noget, som vi vil tale med vores kolleger om på resten af Fyn, siger Hans Staunsager.

- Lige nu kalder vi vores projekter for "boblere". Det vil sige, at tingene skal undersøges nærmere. Når vi så har nogle objektive undersøgelser, skal vi have snakket sammen om, hvad der gavner Fyn som helhed. Vil det være opgradering af rute 9 eller en bro til Als? De spørgsmål skal så vejes op mod hinanden, inden vi beslutter, hvilke infrastruktur-projekter Fyn skal satse på i fremtiden, siger Tonni Hansen.