I det fynske folks tjeneste

Fynboer flittige med havesprøjten

Fynboerne er de danskere der sprøjter mest i haven. Men de fleste af dem vil gerne bruge de skånsommeste sprøjtemidler.

72% af fynboerne bruger sprøjtemidler i haven, mens kun 53% af haveejerne i hovedstadsområdet gør det.

Det viser en undersøgelse, Miljøstyrelsen har lavet som led i en kampagne for at ændre haveejernes vaner.

- Der er alternativer til de skrappeste midler på langt de fleste områder uanset om man bekæmper ukrudt mellem fliserne, lus på roserne eller mos i græsplænen, siger kontorchef Lea Frimann Hansen fra Miljøstyrelsens pesticidenhed. 

Miljøstyrelsen har vurderet alle sprøjtemidler og givet dem flueben alt efter, hvor skrappe de er ved miljøet.

Bedste score er fem flueben, et er dårligst.

Højeste score

Et middel får fem flueben, hvis det er færdigblandet, klar til brug, uden faremærke og indeholder et pesticid, der nedbrydes hurtigt.

Midler med fedtsyrer får derfor højere karakter end midler med for eksempel glyphosat.

Færdigblandinger er at foretrække

Undersøgelsen viser at af de fynboer, der bruger sprøjtemidler foretrækker 54% selv at blande midlerne fra koncentrater.

Imidlertid er det bedst at bruge færdigblandinger. Det sikrer, at de er blandet i det rigtige forhold og undgår fejldossering og spild.

Hjælp til at skåne naturen

Til gengæld viser undersøgelsen også, at 68% af fynboerne gerne vil sprøjte så skånsomt som muligt.

Det håber Miljøstyrelsen at hjælpe dem med gennem listen med vurderinger af alle sprøjtemidlerne.

På linket foroven til venstre kan man se listen og få gode råd om helt at undgå at sprøjte.

Sprøjtemidlernes karakterbog